22.5. Den biodiverzity v Průhonické bot. zahradě

Probíhá v rámci kampaně Let it Grow.

Jedná se o společnou kampaň tří největších evropských vědeckých společností – Mezinárodní organizace botanických zahrad (Botanic Gardens Conservation International - BGCI), Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (European Association of Zoos and Aquaria - EAZA) a Sítě evropských vědeckých center a muzeí (European network of science centers and museums - Ecsite).

Společným cílem je upozornit na problematiku ohrožených druhů rostlin a zvířat v našem okolí a ochránit tak původní biodiverzitu. 

 

 

 

Botanické zahrady jsou jedny z institucí, do jejichž náplně patří ex situ konzervace genofondu rostlin. Závazek, který zahrady přijaly v rámci BGCI a který byl i přijat Radou Evropy je, že by v ex situ kolekcích mělo být chráněno 60 % místních ohrožených druhů.


Naše botanická zahrada se zabývá záchovou genofondu prastarých a historických odrůd okrasných rostlin, především kosatců, denivek, pivoněk a růží. Prastaré odrůdy jsou součástí naší zemědělské krajiny již od středověku. V současnosti rychle mizí a jsou nahrazovány v zahradnictví novými druhy a  moderními odrůdami.  

Prostředí zahrady, především pomologické arboretum, které není intenzivně udržované, vytváří vhodný prostor pro život řady lučních druhů rostlin a živočichů.

Botanická zahrada v rámci dne biodiverzity připravila:

1) provázení po zahradě a jejích sbírkách od 10.00

2) seminář o významu botanických zahrad v konzervaci genofondu od 16.00.

 

Přiložené soubory