Iris × lurida

Autor textu: Milan Blažek a Zuzana Caspers

Popsal William Aiton v roce 1789.

Patří mezi hybridy I. pallida a I. variegata.


Přehled prastarých hybridů Iris pallida x variegata: