Trvalková stráň

Trvalková stráň

 

Horní pěšina vedoucí od růžové zahrádky ke studánce prochází slunnou strání se smíšeným porostem nízkých i vyšších trvalek a travin. Vysázeným rostlinám je zde ponechána volnost i možnost samovolného přesevu. Již záhy zjara zde rozkvétají hlaváčky, koniklece, úzkolisté pivoňky, snědky a botanické tulipány. V doprovodu travin - strdivek a kavylů pak následují sasanky, česneky, omany, třemdavy, kosatce, šalvěje, paznechtníky, baptisie, bělozářky a pryšce. Na podzim zdobí stráň nízké astry. Mezi trvalkami jsou vysázeny keře bile kvetoucí mochny křovité.  Z dalších dřevin se v okolí nachází douglasky, borovice, tisy, zimostrázy, dřezovce, mahonie, nízké jalovce a rybízy alpské.

  

 • DŘEVINY
 • borovice černá (Pinus nigra)
 • douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
 • jalovec chvojka (Juniperus sabina 'Tamariscifolia')
 • dřišťál ocecný (Berberis vulgaris)
 • komule Davidova (Buddleja davidii)
 • mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium)
 • mochna křovitá (Potentilla fruticosa var. veitchii)
 • tis červený (Taxus baccata)
 • zimostráz obecný (Buxus sempervirens)

 


 

 • TRVALKY
 • baptisie jižní (Baptisia australis)
 • bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
 • česnek zlatý (Allium moly)
 • česnek žlutý (Allium flavum)
 • česnek převislý (Allium cernuum 'Hidcote')
 • divizna jižní (Verbascum chaixii 'Wedding Candles')
 • hlaváček jarní (Adonis vernalis)
 • kavyl Ivanův (Stipa pennata)
 • koniklec obecný (Pulsatilla vulgaris 'Pinwheel Dark Red Shades')
 • len vytrvalý (Linum perenne)
 • máčka plocholistá (Eryngium planum 'Blaukappe')
 • oman mečolistý (Inula ensifolia)
 • ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys)
 • paznechtník uherský (Acanthus hungaricus)
 • pivoňka tenkolistá (Paeonia tenuifolia)
 • pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby')
 • pryšec mnohobarvý (Euphorbia polychroma)
 • sasanka lesní (Anemone sylvestris)
 • smolnička obecná (Lychnis viscaria)
 • šalvěj hajní (Salvia nemorosa 'Mainacht')
 • třemdava bílá (Dictamnus albus 'Albiflorus')
 • tulipán pozdní (Tulipa tarda)
 • tulipán nízký (Tulipa humilis)