Konference botanických zahrad ČR 2013

Genofondy rostlin v zahradní tvorbě

- tematické okruhy

 

Vážení kolegové,

 

 

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Genofondy rostlin v zahradní tvorbě. Konference je zaměřena především na sbírky rostlin a jejich správu. Má za úkol vzájemné seznámení pracovníků zahrad se sbírkami a projekty a současně reaguje na změny legislativy, především vzhledem k přijetí Nagojského protokolu.  

Na webových stránkách níže jsou  uveřejněny předběžné tematické okruhy. Přibližně do měsíce připravíme první cirkulář. Pokud byste měli zájem přednést obecnou přednášku o smyslu záchovy genofondů či k jinému z obecných témat, napište Pavlu Sekerkovi (pavel.sekerka@ibot.cas.cz), který odpovídá za připravu programu. Délka obecných přednášek by měla být kolem 40 minut. Přednášky představující konkrétní sbírky, zahrady či realizace se budou přihlašovat při zasílání přihlášek. Délka těchto příspěvků by neměla přesáhnout 15 minut.

Rádi přivítáme Vaše nápady týkající se témat či organizace.

  

Konferenci organizuje Unie botanických zahrad ve spolupráci s Katedrou zahradnictví a Katedrou Zahradní a krajinné architektury FAPPZ České zemědělské university v Praze, Botanickou zahradou HLMP a Botanickým ústavem AV ČR v.v.i.

Termín: 23. – 26. 9. 2013

Místo konání:

23. - 24. 9. : ČZU, posluchárna + chodba pro postery

25. 9. : konírna trojského zámku a Botanická zahrada HLMP

26. 9. : Rytířský sál Průhonického zámku, Botanická zahrada Chotobuz, Průhonický park, Dendrologická zahrada 

Konference je určena pro pracovníky botanických zahrad a správce sbírek rostlin. Cílem konference je především seznámit se změnami vyplývajících z implementace Úmluvy o biologické rozmanitosti především ve vztahu k rozdělování přínosů plynoucích z využívaní genetických zdrojů (Nagojský protokol) a s novinkami v botanických zahradách a genofondových sbírkách.


Řešené tématické okruhy:

A) Genofondy jejich význam a prezentace veřejnosti

23. - 24. 9. - ČZU

 Presentace sbírek a expozic botanických zahrad, výzkumných pracovišť a vysokých škol

Presentace posterů

 

B) Legislativní rámec práce s rostlinami v botanických zahradách a sbírkách

25. 9 - konírna Trojského zámku

 Posezení na vinici Sv. Klára v Botanické zahradě HLMP

 C) Databáze a evidence genetických zdrojů, moderní technologie v prezentaci a evidenci rostlin

26. 9. Rytířský sál, Průhonický park, BÚ AV ČR v.v.i.

Exkurze v Botanické zahradě Chotobuz

Exkurze v Dendrologické zahradě

 

Předpokládaný počet účastníků: do 100 lidí, v případě většího zájmu vytvoření přednáškových sekcí

 

Předpokládané vložné:

350kč/osobu, přednášející a studenti ČZU vstup zdarma, zaměstnanci ČZU a BÚ sleva

na vstupném

 

Ubytování zajištěno v rámci ČZU

Stravování: Menza (2 dny), ostatní dle možností

 

Organizační výbor:

Přiložené soubory