Konference botanických zahrad ČR 2018

Unie botanických zahrad ČR ve spolupráci s Botanickou zahradou HLMP a Průhonickou botanickou zahradou AV ČR, v.v.i. připravují pravidelnou konferenci/seminář. Letos byla věnovaná otázce pěstování ohrožených druhů rostlin. Konference se uskutečnila 10.4. 2018 v hotelu Absolutum v Praze - Holešovicích od 10 - 17 hodin.

 

Otázky ex situ záchovy genofondu v botanických zahradách

 

Konference botanických zahrad ČR 2018 

Program:

10.00 - 10.45 

Zuzana Münzbergová: Důsledky ex-situ kultivace pro populace vzácných druhů.

10.50 - 11.35  

Hana Pánková: Ex-situ ochrana kuřičky hadcové a program Záchranné pěstování v soukromých zahradách.

11.40 - 12.00

Denisa Hubáčková: Vyhodnocení dotazníkové akce o genofondu v botanických zahradách.

13.00 - 13.30

Vojtěch Holubec a kol.: Nový Národní program konzervace genofondu rostlin a jeho priority.

13.30 - 14.00

Jana Navrátilová:Záchranné kultivace vlhkomilných jednoletých rostlin.

14.00 - 14.30

Tomáš Peš: Ohrožené druhy rostlin nejen naší přírody v plzeňské zahradě.

14.30 - 15.00

Vlastik Rybka: Ohrožené druhy pro záchranné kultivace a několik praktických příkladů.

15.00 - 15.30

Jan Ponert: Možnosti reintrodukce domácích orchidejí.

15.30 - 16.00

Pavel Sekerka, Zuzana Caspers, Markéta Macháčková, Petra Peroutková: Záchova prastarých odrůd okrasných rostlin, klonové archivy a význam klasifikátorů pro jejich správu.