Návrh zájmových druhů pro konzervaci v BZ

Druhy navržené během zasedání Skupiny pro genofondy v botanických zahradách ČR a na pozdější e-mailové diskusi pro záchovnou ex situ kultivaci v zahradách.

1) Vlajkové druhy

Výběr vlajkových druhů a podmínky pro práci s nimi je zveřejněn v zápise ze 7. zasedání skupiny pro genofondy.

 

1.                  Adenophora liliifolia

2.                  Dianthus arenarius subsp. bohemicus

3.                  Dracocephalum austriacum

4.                  Gladiolus palustris

5.                  Minuartia smejkalii

6.                  Nuphar pumila

7.                  Sorbus sudetica

 

2) Prioritní druhy pro ex situ kultivaci v botanických zahradách

Druhy kriticky ohrožené, ohrožené či z přírody mizející. Ex situ kultivace může výrazně pomoci pro jejich záchovu. Lze je pěstovat s nižšími provozními náklady. Většinou již jsou v kultivaci v botanických zahradách, takže s pěstováním máme zkušenosti, ale často se jedná o rostliny s neznámým původem. Předpokládáme, že do jejich kultivace se zapojí 3 – 5 botanických zahrad.


První etapa

S pěstováním máme zkušenosti, druhy mají koordinátora či o koordinaci se jedná. Bude připraven průzkum o jejich zastoupení ve sbírkách BZ v České republice, předpokládáme že můžou být pěstovány ve více zahradách. Řešení etapy předpokládáme v letech 2020 - 2022


1.                  Antennaria dioica 

2.                  Artemisia pancicii 

3.                  Cladium mariscus 

4.                  Crepis pannonica 

5.                  Iris arenaria 

6.                  Ligularia sibirica 

7.                  Pilularia globulifera 

8.                  Prunus fruticosa

9.                  Ranunculus lingua 

10.              Salvia aethiopis 

Druhá etapa

Druhy mají koordinátora či o koordinaci se jedná, s jejich pěstováním jsou však menší zkušenosti, lze však předpokládat, že kultivace je bezproblémová. Již dnes se většina z nich pěstuje alespoň v jedné botanické zahradě. Řešení etapy předpokládáme v letech 2021 – 2025

 

1.                  Angelica palustris

2.                  Campanula gelida

3.                  Carex obtusata

4.                  Carex pseudobrizoides

5.                  Cirsium brachycephalum

6.                  Drosera intermedia

7.                  Glaux maritima

8.                  Groenlandia densa

9.                  Hierochloë repens

10.              Littorella uniflora

11.              Luronium natans

12.              Mentha pulegium

13.              Pilosella rubra

14.              Plantago atrata subsp. sudetica

15.              Poa riphaea

16.              Potamogeton coloratus

17.              Potamogeton gramineus

18.              Potamogeton praelongus

19.              Potentilla sterilis

20.              Potentilla thuringiaca

21.              Pseudognaphalium luteoalbum

22.              Rhynchospora fusca

23.              Salix bicolor

24.              Salix myrtilloides

25.              Scilla bifolia

26.              Scorzonera parviflora

27.              Sedum villosum

28.              Senecio doria

29.              Senecio paludosus

30.              Serratula lycopifolia

31.              Sesleria uliginosa

32.              Schoenus ferrugineus

33.              Schoenus nigricans

34.              Tephroseris aurantiaca

35.              Tofieldia calyculata

36.              Tripolium pannonicum subsp. pannonicum

 

3) Druhy složitě pěstovatelné

Druhy převážně kriticky ohrožené a v přírodě mizející, jejichž populacím hrozí vyhubení. Na jejich ex situ konzervaci by se mohly botanické zahrady podílet, ale jejich kultivace je technicky a personálně náročná (in vitro výsevy, specifické půdní podmínky, složité mutualistické vztahy, nutná izolace). U některých druhů je nutné vytvořit metodiku pěstování v širší spolupráci s AOPK,  VŠ a v.v.i. Některé z nich se již pěstují alespoň v jedné BZ, předpokládáme, že do projektu se zapojí 1 – 3 zahrady. Zapojení více zahrad by bylo možné při získání grantové podpory.

 

1.                  Anacamptis palustris

2.                  Arnoseris minima

3.                  Astragalus arenarius

4.                  Bupleurum tenuissimum

5.                  Callitriche hermaphroditica

6.                  Campanula cervicaria

7.                  Carex rupestris

8.                  Carlina biebersteinii subsp. sudetica

9.                  Catabrosa aquatica

10.              Corrigiola littoralis

11.              Cyperus michelianus

12.              Dactylorhiza bohemica

13.              Gentianella sp. div.

14.              Himantoglossum adriaticum

15.              Chimaphila umbellata

16.              Illecebrum verticillatum

17.              Isoëtes lacustris

18.              Juncus capitatus

19.              Jurinea cyanoides

20.              Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia

21.              Liparis loeselii

22.              Lycopodiella inundata

23.              Montia arvensis

24.              Nasturtium microphyllum

25.              Nymphaea alba

26.              Ophrys holosericea subsp. holubyana

27.              Orobanche sp. div.

28.              Pedicularis exaltata

29.              Pinguicula vulgaris subsp. bohemica

30.              Pulsatilla patens

31.              Pulsatilla vernalis

32.              Pyrola chlorantha

33.              Radiola linoides

34.              Rubus chamaemorus

35.              Salix herbacea

36.              Saxifraga rosacea subsp. steinmannii

37.              Scheuchzeria palustris

38.              Spergula pentandra

39.              Thalictrum simplex

40.              Thesium sp. div.

41.              Utricularia vulgaris.

 

4) Druhy čekatelské

Druhy kriticky ohrožené a ohrožené, jejichž kultivace v botanických zahradách by měla smysl, ale není urgentní pro záchovu druhu v naší přírodě. Rostliny různého stupně obtížnosti pro pěstování. V současnosti nemají jasného koordinátora programu nebo kapacity zahrad pro pěstování.

 

1.                  Achillea asplenifolia

2.                  Aira caryophyllea

3.                  Ajuga pyramidalis

4.                  Alchemilla fissa

5.                  Androsace maxima

6.                  Androsace septentrionalis

7.                  Anemonastrum narcissiflorum

8.                  Asplenium ceterach

9.                  Asplenium adiantum-nigrum

10.              Aster alpinum

11.              Bassia prostrata

12.              Bupleurum affine

13.              Carex derelicta

14.              Centaurium uliginosum.

15.              Clematis integrifolia

16.              Conioselinum tataricum

17.              Crambe tataria

18.              Crepis sibirica

19.              Cystopteris sudetica

20.              Daphne cneorum

21.              Dianthus moravicus

22.              Dryopteris cristata

23.              Echium maculatum

24.              Elatine alsinastrum

25.              Eleocharis quinqueflora

26.              Equisetum variegatum

27.              Eriophorum gracile

28.              Eryngium planum

29.              Euphorbia lucida

30.              Festuca albensis

31.              Filago vulgaris

32.              Fumana procumbens

33.              Genistella sagittalis

34.              Gentiana acaulis

35.              Gentiana pannonica

36.              Hieracium corconticum

37.              Hieracium grabowskianum

38.              Hieracium nivimontis

39.              Hypericum pulchrum

40.              Hypochaeris glabra

41.              Chamaecytisus albus

42.              Juncus atratus

43.              Koeleria glauca

44.              Lactuca saligna

45.              Lathyrus palustris

46.              Lathyrus pisiformis

47.              Luzula spicata

48.              Notholaena marantae

49.              Onosma arenaria

50.              Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum

51.              Peucedanum carvifolia

52.              Poa crassipes

53.              Potentila collina

54.              Potentilla crantzii subsp. serpentini

55.              Potentilla micrantha

56.              Potentilla patula

57.              Prunus padus subsp. borealis.

58.              Prunus tenella

59.              Scorzonera laciniata

60.              Scrophularia vernalis

61.              Stipa glabrata

62.              Taraxacum alpestre

63.              Taraxacum sect. Palustria

64.              Tephroseris longifolia subsp. moravica

65.              Thalictrum flavum

66.              Veratrum nigrum

67.              Verbascum speciosum

68.              Veronica bellidioides

69.              Veronica scardica

70.              Veronica spuria subsp. foliosa

71.              Viola pumila

 

5) Druhy nezařazené

Druhy vyžadující pozornost, ale momentálně není jasné do které kategorie je zařadit.

 

1.                  Campanula bohemica

2.                  Campanula rotundifolia subsp. sudetica

3.                  Cerastium alsinifolium

4.                  Galium sudeticum

5.                  Minuartia corcontica

6.                  Myricaria germanica

7.                  Plantago maritima subsp. ciliata

8.                  Rubus sp. div.

9.                  Sorbus sp. div.

10.              Sparganium angustifolium

11.              Symphytum bohemicum

12.              Taraxacum bessarabicum