O čem je současná botanika

 Panelová výstava O čem je současná botanika vznikla za spolupráce Botanického ústavu AV ČR v.v.i., Botanické zahrady Praha, Unie botanických zahrad  a internetového magazínu botany.cz.

Panelová výstava O čem je současná botanika vznikla za spolupráce Botanického ústavu AV ČR v.v.i., Botanické zahrady Praha, Unie botanických zahrad a internetového magazínu botany.cz.
 
 
Výstava  je putovní. Zahájena byla 18.5. v Botanické zahradě Chotobuz, během letních prázdnin bude umístěn v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně  a na podzim v Botanické zahradě Praha. 
 
Na výstavě se seznámíte s vybranými problémy současné botaniky. Získáte informace o využití GIS v botanice a o tom, co všechno zkoumá palynologie. Zjistíte, jak vzniká rekonstrukce historie krajiny. Seznámíte se s devítisvazkovou encyklopedií druhů rostlin našeho území - Květenou České republiky. Významným problémem současnosti jsou invaze nepůvodních druhů a jejich vliv na ekosystémy. Také se seznámíte se soužitím hub a rostlin – mykorhizou. Určitě vás bude zajímat použití elektronové mikroskopie při studiu rostlin a hub i informace ze života masožravých rostlin. Též nahlédnete do tajemství rostlinného genomu a křížení rostlin v přírodě.
 
 

Výstavu podpořilo Ministerstvo životního prostředí v rámci grantových řízení pro NNO

 

 

Botanický ústav
PSBOTANY.czMŽPBOTANY.czMŽP