Obnova rozária po katastrofální zimě 2011-2012

Tímto bychom chtěli poděkovat organizacím, které nám pomohly darem oček k obnově sortimentu.

Jedná se o: 

 


 

Průběh zimy 2011 -2012 měl na sbírky rostlin, především na růže, katastrofální účinky. Abnormálně teplý leden s průměrnými teplotami o 3,3 °C vyšším oproti průměru způsobil, že mnohé růže se probudily a začaly rašit. Leden byl vystřídán abnormálně chladným únorem s průměrnými teplotami o 5,3 °C nižšími oproti dlouhodobému průměru. Zvláště v období od 1. do 13. 2. bylo výjimečně studené počasí s přílivem arktického vzduchu od severovýchodu. Holomrazy v Průhonicích trvaly 3 týdny, což celkovou situaci výrazně zhoršilo.

 Ačkoliv růže byly řádně ošetřené a zahrnuté zemí (nakopčené), zem promrzla do značné hloubky. Byly tak poškozené kořeny, které způsobily následné uhynutí rostlin. Škody na porostech se projevily postupně během jara. Mnohdy totiž očka vyraší, ale díky zmrzlým kořenům později uschnou. Celkové ztráty k počátku června představují úhyn 67 % pěstovaných keřů a ztrátu 34,5 % odrůd. Takové poškození sortimentu nebylo zaznamenáno v celé téměř padesátileté historii rozária.

 

Úhyn rostlin podle jednotlivých skupin je v tabulce:

 

 

původní počet odrůd

původní počet keřů

ztráta odrůd

úhyn %

ztráta keřů

úhyn %

cena dle vyhlášky za 1 ks ve věku 5 - 10 let

Ztráta celkem

Čajohybridy

388

1940

240

62%

1675

86%

380

636880,00

Polyantky

278

1390

65

23%

870

62,50%

380

330600,00

Historické keřové

108

216

10

9%

48

22%

490

23520,00

Popínavé

94

282

0

0%

15

5%

490

7350,00

Miniaturní

55

275

4

7%

125

45%

380

47500,00

stromkové

 

63

 

 

60

95%

680

40800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

923

4166

319

34,50%

2793

67%

 

1086650,00

 

 Celková škoda na rostlinách vyjádřená podle oceňovací vyhlášky 3/2008 Sb, přílohy 37 činí
1 086 650,00. Ve skutečnosti je však mnohem vyšší, protože vyhláška nezohledňuje správu a zpracování ucelených kolekcí – sbírek.