Alpinum Průhonického parku - úvod

 Alpinum Průhonického parku - úvod

 

Alpinum Průhonického parku se rozkládá ve svažitém a členitém terénu na přírodních skalních výchozech agkonkické břidlice. Tyto převážně k jihu a západu orientované svahy a skály lemují údolí potoka Botiče. Celková rozloha Alpina včetně navazujících porostů dřevin je přibližně 6 ha. Přírodní skály Alpina slouží jako stanoviště pro pěstování okrasných rostlin a samy o sobě jsou také významným kompozičním prvkem velké parkové kompozice. V centrální části Alpina nejvyšší skály dosahují až 20 m výšky. Průměrná nadmořská výška Alpina se pohybuje kolem 300 m n. m. V blízkém okolí zámku jsou pro zpevnění svahů využity také opěrné kamenné zdi tvořící menší i větší terasy. Alpinum je během vegetačního období podle potřeby uměle zavlažováno.

Díky velké rozloze a členitosti je možné v průhonickém Alpinu pěstovat široké spektrum rostlin s různými ekologickými nároky. Nepostradatelným kompozičním prvkem Alpina jsou vzrostlé dřeviny, zejména jehličnany, které vytvářejí přirozený rámec výsadbám keřů a bylin. V bylinném patře jsou zastoupeny jak typické skalničky, tak i různé vzrůstnější trvalky, stínomilné hajničky, cibuloviny, traviny a kapradiny. Alpinum je průběžně dosazováno a doplňováno o nově získané druhy.

Návštěvníkům Průhonického parku je Alpinum celoročně přístupné po hlavních cestách, odkud je možné dobře shlédnout jednotlivé výsadby rostlin. Vstup na úzké provozní pěšiny vedoucí do skalních partií je z důvodů bezpečnosti návštěvníků a ochrany rostlin zakázán.