Okolí bodu 5

Okolí bodu 5
Značka

Okolí bodu 5 roste hojně batolka (Claytonia sibirica). Na hlinitých svazích jsou vidět následky eroze s obnaženými kořeny smrku.

Z druhů převažují druhy pasek a vlhčích doubrav: papratka samičí (Athyrium filix-femina), ostřice kulkonocná (Carex pilulifera), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), vrbovka úzkolistá (Epilobium angustifolium), E. montanum, kostřava obrovská (Festuca gigantea), jahodník obecný (Fragaria vesca), Geranium robertianum, Hedera helix, Hieracium murorum, Hypericum perforatum, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), Viola riviniana. Z nepůvodních Impatiens parviflora a Telekia speciosa.

 

Poloha

N 49° 59,828'
E 14° 33,474'

349,0 m