Okolí bodu 6

Okolí bodu 6
Značka

Vzhledem k blízkosti vodních ploch, je zastavení č. 6 je věnováno vodním tokům a rybníkům v parku. 

Průhonickým parkem protékají Dobřejovický a Zdiměřický potok, které se vlévají do Botiče, který pak dál vytváří i meandry a pěkné náplavy, to už je ale většinou mimo park, protože na toku byly vybudovány v minulosti rybníky Podzámecký s menším Podkarasákem, Labeška a Bořín. Každý je osobitý, přičemž nejlépe vyvinutou pobřežní (litorální) vegetaci s orobincem úzkolistým a na hladině s okřehky nalezneme na Labešce. Jednou za čas se rybníky musí vypustit, aby se odbahnily a to pak zde rostou nevídané druhy, které se obnoví buď z půdní banky ukryté v bahně nebo sem nalétají z okolí. 

Poloha