Okolí bodu 11

Okolí bodu 11
Značka

Před vstupem do pokusné zahrady na Chotobuzi nalezneme druhy snášející sešlap jako Poa annua, Lolium perenne, Trifolium repens a Plantago major a Matricaria discoidea.

I zde je všudypřítomná batolka Claytonia sibirica a na louce např. Rumex crispus a v lese Galeobdolon luteum. Nacházíme se poblíž zahrady na Chotobuzi.