Nivní louky Botiče

Nivní louky Botiče
Značka

Průhonickým parkem protéká potok Botič, který zde pravidelně zaplavuje i okolní pcháčové a psárkové louky, které jsou zde nejčastějším typem.

V závislosti na vydatnosti průtoku a deštivosti kolísá každý rok i výška a bujnost travního koberce. Střídají se i dominanty travin a bylin. Podle pozorování, které zde provedla dr. Denisa Blažková z Botanického ústavu mezi lety 1988 – 1994 se např. zjistilo, že v suchém roce 1990 následujícím po sušším a teplém revolučním podzimu byl jetel zvrhlý (Trifolium hybridum) nahrazen jetelem lučním (Trifolium pratense). Ustoupily také ostřice jako ostřice štíhlá (Carex acuta) a poklesla pokryvnost pcháče zelinného (Cirsium oleraceum).

Poloha

N 49° 59,634'
E 14° 33,616'

361,4 m