Okolí bodu 35

Okolí bodu 35
Značka

V okolí zastavení č. 35 jsou jako potenciální lesní vegetace mapovány mezofilní acidofilní doubravy. 

V okolí se nachází řada invazních nepůvodních druhů jako Impatiens parviflora, Symphoricarpos albus, Telekia speciosa a poblíž je zruderalizovaná loučka s několika lučními druhy Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Alchemilla monticola, Campanula patula, Carex ovalis, Cynosurus cristatus, Festuca rubra, Glechoma hederacea, Lychnis flos-cuculi, Mentha arvensis, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Stellaria graminea, Veronica chamaedrys. Dominantu tvoří Holcus mollis. Nedaleko je méně degradovaný trávník zastíněný stromy s oběma třezalkami Hypericum maculatum i H. perforatum, Potentilla erecta a Deschampsia cespitosa