Okolí bodu 31

Okolí bodu 31
Značka

V okolí tohoto zastavení jsou rekonstruovány mezické acidofilní dubohabřiny.

Na tomto místě je dominantní porost ostružiníků s invazní Impatiens parviflora a Claytonia sibirica a nepůvodním náprstníkem (Digitalis purpurea). Zplaňují zde i Padus serotina a Spiraea salicifolia agg. Kromě toho zde nalezneme řadu lesních druhů jako kapraď samec (Dryopteris filix-mas), Rubus idaeus, Geranium robertianum, Viola riviniana, Myosotis sylvatica a jiné jako Holcus lanatus, Veronica chamaedrys. Z dřevin zde zmlazuje nepůvodní Quercus rubra a dále Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica. U průhonu rostou Aegopodium podagraria a Stellaria holostea. Ruderalizace se projevuje přítomností Cirsium arvense, Rumex obtusifolius. Vzácně zde můžeme narazit na Dianthus armeria. Jsou zde také vlhčí místa a byl zde proto vybudován i rybníček, který je momentálně vyschlý a zarostlý Carex brizoides, vz. Carex remota, Phalaris arundinacea, Galium palustre, Lysimachia nummularia. Je zde vyšší vlhkost vzduchu, a tak zde rostou i kapradiny  papratka samičí (Athyrium filix-femina), Dryopteris dilatata, D. carthusiana a vlhkomilné druhy Stellaria nemorum, Rubus sulcatus, Myosotis palustris, Stachys palustris.

 


buk lesní

buk lesní

javor klen

javor klen

Poloha

 

N 49° 59,212'
E 14° 32,600'

372,8 m