Skalka

Skalka
Značka

Součástí zahrady se stala v roce 2012 vrstevnatá spárová vápencová skalka.

Její zřízení bylo především pragmatické. Na těžkých jílovitých půdách Chotobuze některé kosatce, především
z okruhu Iris pumila, špatně rostou. Proto jsme pro ně vytvořili malou skalku, která je kromě
kosatců a jim příbuzných rodů (Sisyrinchium, Aphyllanthes) doplněna výsadbou nápadně kvetoucích skalniček a cibulovin, především konikleců (Pulsatilla), hlaváčků (Adonis) a trsnatých česneků (Allium).
 

 

N 49° 59,568'
E 14° 33,924'

± 2,3 m
359,8 m