Jezírka | Průhonická botanická zahrada | Naučná stezka | iBotky.cz

Jezírka

Mobilní verze

Jednou z nejatraktivnějších částí rozária jsou jezírka.

V roce 2015 jsme započali s údržbou jezírek na rozáriu. Jezírka jsme odkalili a z části změnili jejich náplň - libreto. Doplnili jsme je o nové druhy rostlin.

Největší jezírko je nadále věnováno především zahradním odrůdám leknínů a odrůdám kosatce žlutého.

Dvě jezírka jsou věnované především domácí flóře, první představuje živinami chudší tůň a čtvrté naopak živinami bohatou tůň. Kromě ukázky planých druhů leknínů a stulíků v nich můžeme vidět masožravé bublinatky jižní (Utricularia australis), řezan pilolistý (Stratiotes aloides), plavín leknínovitý (Nymphoides peltata), domácí ohrožené a chráněné druhy rostlin. Hojně se v nich též vyskytuje okřehek trojbrázdý (Lemna trisulcata).

Druhé jezírko je věnováno exotickým severoamerickým druhům. Mimo jiné můžeme jmenovat severoamerický ještěrkovec nicí (Saururus cernuus), anebo bazální árónovitou Orontium aquaticum.

V jezírcích žije celá řada vodního hmyzu, především šídla, vážky a znakoplavky. Z obratlovců zde najdeme dva druhy čolků (čolek obecný a velký), ropuchu obecnou a hnědé skokany. Potkat můžeme i užovkou obojkovou.

 

 

Jezírko I

Živinami chudá evropská tůň

2016.01439

Batrachium peltatum

2015.00190

Comarum palustre

2015.07433

Groenlandia densa

2015.00208

Luronium natans

2016.01441

Nuphar pumila

2015.07434

Nymphaea candida

2015.00195

Myriophyllum alterniflorum

 

americké a hybridní vodní kosatce

 

 

Jezírko II

Americká tůň

2015.07435                   

Thalia dealbata

2015.00278

Sagittaria graminea

2015.00236

Sagittaria latifolia

2015.00443

Sagittaria platyphylla

2015.00442

Sagittaria subulata

 

Orontium aquaticum

 

Peltandra virginica

2015.00234

Alisma subcordatum

2015.00235

Pontederia cordata

2015.00237

Saururus cernuus

2015.07436

Anemopsis californica

2015.00446

Ludwigia arcuata

2015.00453

Ludwigia repens

2015.07439

Egeria densa

2015.00445

Hottonia inflata

2015.07438

Elodea nuttallii

2015.00457

Neobeckia aquatica

2015.00458

Lobelia cardinalis

 

 

Jezírko III

Okrasné vodní rostliny

 

 

2015.07441

Marsilea quadrifolia

2015.07123

Gratiola officinalis

2010.03921

Lysimachia thyrsoides

2015.00239

Typha laxmannii

2014.02166

Hippuris vulgaris

2015.07120

Euphorbia palustris

2010.03825

Butomus umbellatus

2015.07437

Sagittaria trifolia

 

Lekníny a vodní kosatce v odrůdách

 

 

Jezírko IV

Živinami bohatá evropská tůň

2010.03823

Stratiotes aloides

2010.03822

Utricularia australis

2010.03827

Lemna trisulca

2010.03826

Hottonia palustris

2015.01439

Batrachium trichophyllum

2016.01443

Najas marina

2016.01442

Sagittaria sagittifolia

2016.01445

Myriophyllum verticillatum

2016.01446

Potamogeton natans

2016.01447

Potamogeton lucens

2016.01448

Persicaria amphibia

2016.01444

Nymphoides peltata

2016.01449

Hydrocharis morsus-ranae

2016.01450

Nuphar lutea

2016.01451

Mentha aquatica

2016.01452

Acorus calamus

2016.01453

Caltha palustris