Zahradní odrůdy bylinných pivoněk a meziskupinové hybridy | Průhonická botanická zahrada | Naučná stezka | iBotky.cz

Zahradní odrůdy bylinných pivoněk a meziskupinové hybridy

Mobilní verze

Chotobuzská sbírka pivoněk byla založena v botanické zahradě v letech 1968–69 J. Hofmanem, tehdejším vedoucím botanické zahrady. Sbírka měla ukázat vývoj této staré kulturní rostliny od planých forem až po nejnovější kultivary, podobně jako tomu bylo u růži a kosatců. V tomto období dosáhla sbírka počtu asi 180 taxonů.

 

V letech 1981–82 provedla U. Blažková revizi sbírky.Kolekce byla doplněna především o mezidruhovéhybridy bylinných pivoněk. Došlo také k novémuuspořádání sbírky. V původní výsadbě byly rostliny vysazeny v pořadí, jak byly získány. Nová výsadba
ukazuje vývoj šlechtěni od nejstarších kultivarů k nejnovějším odděleně v jednotlivých skupinách barev bílé, růžové a tmavě růžové až červené, a dále s ohledem na zahradnické členění podle plnosti květu na plné, poloplné, japonské a jednoduché. Po roce 1990 byl reprezentativní výběr sbírky vysázen v návštěvnicky přístupné části zahrady v půlkruhových, postupně se zvětšujících záhonech.

 


 

Více se o pivoňkách dovíte zde.

Přehled pěstovaných rostlin je v databázi Florius.

 N 49° 59,690'
E 14° 33,884'

± 0,9 m
365,5 m