Průhonická botanická zahrada na Chotobuzi | Průhonická botanická zahrada | Naučná stezka | iBotky.cz

Průhonická botanická zahrada na Chotobuzi

Mobilní verze

Botanická zahrada se nachází na západním okraji Průhonického parku. Vstup do zahrady parkem.

 

Zahrada byla až do poloviny devadesátých let 20. století pro veřejnost přístupná jen omezeně, především během Dnů otevřených dveří. Snaha plně využít sbírky botanické zahrady nejen pro odbornou, ale i širokou veřejnost, byla částečně naplněna v letech 1993–96, kdy byl získán grant Ministerstva životního prostředí ČR na založení expoziční zahrady o rozloze 3,5 ha. Veřejně přístupná část zahrady byla vybudována podle architektonické studie I. Otruby, která navazovala na původní a částečně realizovanou studii E. Zavadila z let 1963–64. Z grantu byl připraven projekt, realizován přenos sbírek a vybudování expozičních záhonů. Tyto prostředky bohužel neumožňovaly budování cest a dalších zahradních prvků. Do prostoru expoziční zahrady byly postupně přenášeny sbírky jednotlivých rodů (denivky, kosatce, pivoňky, kulturní růže, pěnišníky, lekníny) v reprezentativním výběru. Celé sbírky jsou pak umístěny v pěstitelské experimentální části zahrady. Zahrada však byla i po osázení novými sbírkami stále přístupná pouze v pracovních dnech a jeden či dva víkendy v roce.Od roku 2010 se zahrada otevírá pro veřejnost v květnu a červnu po celý týden vyjma sanitárního dne, kterým je pondělí, a uvažuje se o dalším prodloužení otevírací doby, které je však závislé především na finančních a personálních možnostech zahrady.

  


Expoziční celky

Rozárium a iridárium

Expozice

Expozice kosatců

 

Expozice pěnišníků a azalek

Expozice růží

Expozice pivoněk

 

Expozice denivek