Sádecký a Podzámecký rybník | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Sádecký a Podzámecký rybník

Mobilní verze

Podzámecký rybník je asi nejznámější rybník z rybniční soustavy v celém parku, protože se fotí často s dominantou zámku. V jeho stínu se krčí menší rybníček Sádkový. 

Podzámecký rybník nemá vlastně vyvinutu pobřežní vegetaci, ale přesto místy rostou ojediněle druhy litorálu a vlhkých míst. Ze zejímavějších jmenujme psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera), ostřice řídkoklasá (Carex remota), svízel prodloužený (Galium elongatum), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), karbinec evropský (Lycopus europaeus), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), šťovík klubkatý (Rumex conglomeratus),  skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata), lilek potměchuť (Solanum dulcamara). Pokud nakypříme půdu, vyrostou na ní druhy jako lebeda hrálovitá (Atriplex prostrata), řeřišnice srstnatá (Cardamine hirsuta), merlík zvrhlý (Chenopodium hybridum), bér zelený (Setaria viridis), lilek černý (Solanum nigrum). Z nepůvodních zde rostou puškvorec obecný (Acorus calamus) a dvouzubec čelný (Bidens frondosa).

 


Výsušné travnaté svahy přímo nad rybníkem hostí zajímavou vegetaci suchých trávníků s travinami psinečkem obecným (Agrostis capillaris), ovsíkem vyvíšeným (Arrhenatherum elatius), ostřice srstnatá (Carex hirta), ostřice měkkoostenná (C. muricata), trojštět žlutavý (Trisetum flavescens). Mezi nimi nalezneme zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium) i zvonek řepkovitý (C. rapunculoides), svízel nízký (Galium pumilum), vzácně i hvozdík svazčitý (Dianthus armeria), jestřábník savojský (Hieracium sabaudum), kopretina (Leucanthemum vulgare agg.), bedrník větší (Pimpinella major), mochna stříbrná (Potentilla argentea), starček přímětník (Senecio jacobaea), jetel lučním (Trifolium pratense), jetel pochybný (T. dubium), jetel rolní (T. arvense),  divizna knotovkovitá  (Verbascum lychnitis) a dokonce chrpa latnatá (Centaurea stoebe).

Poloha

 

N 49° 59,998'
E 14° 33,443'

337,7 m