Okolí bodu 9 | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Okolí bodu 9

Mobilní verze

Toto zastavení je skryto v záplavě pěnišníků s nadrostem dubů. Z několika planých druhů rostlin můžeme usuzovat na potenciální výskyt mezických dubohabřin.

Z hájových druhů zde rostou Campanula persicifolia (poblíž), Galeobdolon luteum, Stellaria holostea, Viola riviniana a dále z lesních druhů vyžadující vyšší vlhkost:  papratka samičí (Athyrium filix-femina), Brachypodium sylvaticum, Carex sylvatica, Festuca gigantea, Oxalis acetosella, Stachys sylvatica. Najdeme zde i světlomilnější druhy jako Galeopsis pubescens, Hypericum maculatum, Lysimachia vulgaris a druhy obecné jako Ajuga reptans, Geranium robertianum, Lysimachia nummularia a invazní Impatiens parviflora

 

poloha

 

N 49° 59,720'
E 14° 33,701'

359,1 m