Okolí bodu 10 | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Okolí bodu 10

Mobilní verze

V okolí bodu 10 se na místě potenciálních dubohabřin se zachovalo jen velmi málo diagnostických druhů. 

Většinou se zde setkáme jen s obecnými jako Aegopodium podagraria, Plantago major, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Geranium robertianum, jahodník obecný (Fragaria vesca), Lysimachia nummularia, Dactylis glomerata, Veronica chamaedrys, Galium aparine, Lapsana communis a ne tak hojný Trifolium medium. Z druhů vlhkých lemů zde nalezneme Carex sylvatica, Stachys sylvatica, kostřavu obrovskou (Festuca gigantea), Oxalis acetosella, Brachypodium sylvaticum,  papratku samičí (Athyrium filix-femina),. Ze semenáčků dřevin je zde hojný habr a jírovec. Z neofytů tu rostou Impatiens parviflora, Claytonia sibirica, Viola odorata a Telekia speciosa

Poloha

N 49° 59,659'
E 14° 33,741'

362,4 m