Doubravy s náhradními travnatými porosty | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Doubravy s náhradními travnatými porosty

Mobilní verze

Poblíž zastavení č. 12 se nachází mozaika acidofilních a mezických dubohabřin s náhradními porosty kyselomilných nízkých trávníků. 

Hlavní druhy se kterými se zde setkáme jsou kostřava červená (Festuca rubra), psineček obecný (Agrostis capillaris),  rozrazilm lékařský (Veronica officinalis), zběhovec Ajuga genevensis,  a vzácně i mizejícím turanem ostrým (Erigeron acris).

Kromě těchto mezernatých trávníků zde jsou hojné druhy lesních lemů jako svízel syřišťový (Galium verum), G. x pomeranicumostřice klasnatá (Carex contigua) , štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos). Na plošině v lese můžeme pozorovat pak ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) či pitulník žlutý (Galeobdolon luteum). Ve vlhčích místech pak roste svízel lesní (Galium sylvaticum), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), mochna nátržník (Potentilla erecta), zběhovec plazivý (Ajuga reptans). Přímo kolem zastavení pak rostou kakost smrdutý (Geranium robertianum), kostřava obrovská, (Festuca gigantea), česnáček lékařský (Alliaria petiolata). I zde probíhá invaze nepůvodních druhů rostlin jako  netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), batolka sibiřská (Claytonia sibirica) a kolotočník ozdobný (Telekia speciosa) a z dřevin dub červený (Quercus rubra).


dub zimní

dub zimní

Poloha