Okolí bodu 13 | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Okolí bodu 13

Mobilní verze

Nacházíme se v místech výskytu potenciálních mezických dubohabřin. 

V blízkosti je patrná skalka s kapradinami jako kapraď samec (Dryopteris filix-mas), D. carthusiana, D. dilatata a papratka samičí (Athyrium filix-femina). Hojná je zde i invazní netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), Geranium robertianum, Viola reichenbachiana, Poa nemoralis a z obecných druhů zde rostou kopřiva dvoudomá (Urtica dioica),  ostružíník (Rubus) ze sekce Corylifolii, Lapsana communis, Deschampsia cespitosa, Galeopsis pubescens, Glechoma hederacea, Oxalis acetosella, kostřava obrovská (Festuca gigantea), Lysimachia nummularia, Galium aparine, Taraxacum sp., Plantago major, kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) a hojně Aegopodium podagraria.

 

Poloha

N 49° 59,409'
E 14° 34,216'

361,6 m