Okolí bodu 18 | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Okolí bodu 18

Mobilní verze

Nahlédnutím do blízkého lesa a na svahy můžeme poznat několik druhů podrostu tzv. hájové květeny nížinných lesů. 

Patří sem z trav Dactylis polygama, Festuca heterophylla, Melica nutans, a z travin Luzula luzuloides, na jaře kvetoucí Anemone nemorosa, Lathyrus vernus, Stellaria holostea, Maianthemum bifolium, Pulmonaria obscura, na začátku léta kvete zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum) a jestřábník zední (Hieracium murorum), Melampyrum pratense, později Hieracium sabaudum. Do skupiny patří Polygonatum multiflorum, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia. Výskyt Mercurialis perennis ukazuje na vyšší obsah bází v půdě. Udatna lesní (Aruncus dioicus) zde byla zřejmě vysazena.