Vyhlídka u bodu 20 | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Vyhlídka u bodu 20

Mobilní verze

V blízkosti zastavení č. 20 máme možnost obdivovat zbytek mezické dubohabřiny s hájovými druhy a také vyhlídku na průhonické louky.

Na stanovišti roste také mnoho hájových lesních druhů, z nichž jmenujme Dactylis polygama, biku bělavou (Luzula luzuloides), Maianthemum bifolium, Hieracium murorum, H. lachenalii, H. sabaudum, Galium sylvaticum, Galeobdolon luteum, Anemone nemorosa. Na vlhčích místech roste  papratka samičí (Athyrium filix-femina), Brachypodium sylvaticum, Potentilla erecta, Ajuga reptans a na humozních půdách kapraď samec (Dryopteris filix-mas). Z dalších lesních druhů zde rostou Poa nemoralis, Vaccinium myrtillus, Viola riviniana. Na světlinách a podél cesty pak Lapsana communis, Agrostis capillaris, Festuca ovina a na cestě Plantago major.