Okolí bodu 17 | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Okolí bodu 17

Mobilní verze

Stanovištně i složením vegetace odpovídá toto místo mezickým dubohabřinám. 

Rostou zde Aegopodium podagraria, Stellaria nemorum, Galeobdolon luteum, Lathyrus vernus (v parku roztroušeně až vzácně), Hieracium murorum, kapraď samec (Dryopteris filix-mas), Carex sylvatica, Brachypodium sylvaticum, Stachys sylvatica, Viola riviniana a mezi zastavením č. 20 na břehu cesty i Convallaria majalis, Festuca ovina, Luzula luzuloides, Rubus idaeus, Dactylis polygama, Mycelis muralis, kostřava obrovská (Festuca gigantea), Maianthemum bifolium, Poa nemoralis, Melampyrum pratense. Na cestě roste Plantago major a Poa annua