Okolí bodu 21 | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Okolí bodu 21

Mobilní verze

Protože se nacházíme na stanovišti mezofilních acidofilních doubrav, je zde druhová bohatost cévnatých rostlin nižší. 

Jmenujme jen z hájových druhů Galeobdolon luteum, Viola riviniana, Oxalis acetosella a na živiny náročnější Moehringia trinervia, Stellaria media, kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), Dactylis glomerata, Geum urbanum, Rumex obtusifolius a plazivou vrbinu penízkovou (Lysimachia nummularia). Z neofytů zde dominuje Claytonia sibirica a Impatiens parviflora a občas i Telekia speciosa.