Hráz rybníka Labeška a skalní společenstva | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Hráz rybníka Labeška a skalní společenstva

Mobilní verze

V okolí stanoviště č. 22 stojíme na hrázi rybníka Labeška. Průrva pod Labeškou je typickou ukázkou svahových lesů s vyvinutými společenstvy skal. 

Na stráni roste lípa srdčitá (Tilia cordata) a zejména břečťan (Hedera helix). Časté jsou druhy Dryopteris filix-mas, Polypodium vulgare, Cystopteris fragilis, Rubus idaeus, třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), Geranium robertianum a neofyt Impatiens parviflora. Na kraji rybníku zaujme Rumex conglomeratus, Carex remota, Lycopus europaeus, Scutellaria galericulata a Scirpus sylvaticus.

 

Ve zhlaví Labešky jsou nejlépe zachovány olšové pobřežní porosty s padlými kmeny vytvářející dojem pralesa. Na uťatých kmenech olše obráží. V litorálu dominuje Typha angustifolia a Glyceria maxima. Pod lesíkem z olší, místy i topolu lindy (Populus alba) a jilmu vazu (Ulmus laevis) jsou běžné druhy jako Glechoma hederacea, Deschampsia cespitosa, Dryopteris carthusiana, kapraď samec (Dryopteris filix-mas), Elymus caninus, kostřava obrovská (Festuca gigantea), Holcus lanatus, Poa trivialis, Stellaria nemorum. Z keřů Euonymus europaeus a Padus racemosa.

 


lípa srdčitá

lípa srdčitá

 

brslen evropský

brslen evropský

střemcha

střemcha hroznatá

jilm vaz

jilm vaz

břečťan popínavý

břečťan popínavý

Poloha