Okolí bodu 23 | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Okolí bodu 23

Mobilní verze

V okolí bodu 23 se nacházíme na místě mezických dubohabřin na bohatších hnědých lesních půdách.. 

Proto je zde hodně hájových druhů bylin jako Galeobdolon luteum, Lathyrus varnus, Maianthemum bifolium, Pulmonaria obscura. Z travin jsou tu nejhojněší třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea),  bika bělavá (Luzula luzuloides), Poa nemoralis. V této části párku se nachází také zaniklá zahrada se zplanělými Rubus odoratus, které dnes přerůstají javory babykami a mléči. U východu je rozrostlý porost batolky (Claytonia sibirica). 

Poloha

N 49° 59,313'
E 14° 33,257'

368,0 m