Vyhlídka na Labešku | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Vyhlídka na Labešku

Mobilní verze

Krásnou ukázku acidofilních doubrav i s výhledem na litorál rybníka Labešky nám naskýtá toto místo. 

Nalezneme zde černýš luční (Melampyrum pratense), kostřavu ovčí (Festuca ovina), jestřábník Lachenalův (Hieracium lachenalii), smolničku obecnou (Steris viscaria) , třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)biku bělavou (Luzula luzuloides), jestřábník savojský (Hieracium sabaudum),  třtinu rákosovitou (Calamagrostis arundinacea), vřes obecný (Calluna vulgaris), metličku křivolakou (Avenella flexuosa) i kostřavu různolistou (Festuca heterophylla). Na stráni pak vysoké keře vřesu (Calluna vulgaris) se smolničkou (Steris viscaria) a zvonkem okrouhlolistým (Campanula rotundifolia).

Poloha