Lesní rybníček s pramenem | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Lesní rybníček s pramenem

Mobilní verze

Ve svahu pod cestou byl uměle přehrazen rybníček, který je obrostlý lesem, a proto v něm nerostou žádné druhy rostlin. Velmi pěkné prameniště je ale vyvinuto pod ním. 

Rostou zde hojně ostřice lesní (Carex sylvatica) a chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) a mezi mechatými polštáři druhy jako pomněnka bahenní (Myosotis palustris), ostřice řídkoklasá (Carex remota), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus) a v lese pak rostou druhy mezických dubohabřin jako pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), strdivka nící  (Melica nutans), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), a papratka samičí (Athyrium filix-femina).

Další mnohem menší prameniště nalezneme u Bořína, a to s válečkou lesní (Brachypodium sylvaticum), kakostem smrdutým (Geranium robertianum), kostřava obrovská (Festuca gigantea), violka lesní (Viola reichenbachiana), vrbovka horská (Epilobium montanum) a vrbina penízková (Lysimachia nummularia).

Pěkné prameništní polohy se stojatou vodou jsou vyvinuty také pod rybníkem Bořín. Roste tam hojně skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), sítina rozkladitá (Juncus effusus), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans), papratka samičí (Athyrium filix-femina), – největší porosty v celém parku, pcháč bahenní (Cirsium palustre), na hladině okřehek menší (Lemna minor), dále ostřice řídkoklasá (Carex remota), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), přeslička rolní (Equisetum arvense), pomněnka bahenní (Myosotis palustris), svízel prodloužený (Galium elongatum), karbinec evropský (Lycopus europaeus), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum). Snadno se zde proboříme a dokonce se místy vyvíjí rašelinné porosty.

Poloha

 

N 49° 59,150'
E 14° 32,946'

377,3 m