Habrová stráň | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Habrová stráň

Mobilní verze

V okolí zastavení č. 24 jsme v místě, pro které se vžil název Habrová stráň.

 Na samotné hraně svahu přecházejí mezofilní dubohabřiny v acidofilní doubravy. Dominuje zde dub letní a habr občas s javorem mléčem. Na ty ukazují druhy jako brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), jestřábník zední (Hieracium murorum), jestřábník hladký (Hieracium laevigatum). Kromě toho zde stále rostou některé druhy bohatších stanovišť jako bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis - v parku jinak vzácně), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) , pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), lipnice hajní (Poa nemoralis). Podél cesty se mohou šířit buď druhy sušších stanovišť jako řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria) nebo třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) nebo druhy nitrofilní vyžadující hodně živin jako kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), srha laločnatá - říznačka (Dactylis glomerata), kuklík městský (Geum urbanum), krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum),kapustka obecná (Lapsana communis), kakost smrdutý (Geranium robertianum),  krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa). Z neofytů zde uvidíme netýkavku malokvětou (Impatiens parviflora) a náprstník červený (Digitalis purpurea).

 


 

dub letní

dub letní

javor mléč

 

javor mléč

 

habr obecný

habr obecný

Poloha

N 49° 59,063'
E 14° 32,759'

377,7 m