Okolí bodu 30 | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Okolí bodu 30

Mobilní verze

V okolí zastavení č. 30 rekonstruujeme acidofilní doubravy s lipami a břízou, a tak se zde setkáme s acidofilní květenou. 

Za všechny jmenujme z travin Festuca ovina, biku bělavou (Luzula luzuloides), Holcus mollis, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, na bohatších půdách Poa nemoralis a na vlhčích místech Carex brizoides a C. ovalis. Z bylin pak Hieracium lachenalii, Melampyrum pratense, Oxalis acetosella, Veronica officinalis, a na vlhčích místech Lysimachia vulgaris, L. nummularia,  papratka samičí (Athyrium filix-femina), Potentilla erecta, Ajuga reptans, z hájových bylin pak Stellaria holostea, Viola riviniana a na světlinách Trifolium medium, jahodník obecný (Fragaria vesca), Lapsana communis, vrbovka úzkolistá (Epilobium angustifolium). Někdy se tvoří až palouky s Ranunculus acris, Prunella vulgaris a Festuca rubra nebo ve vlhkých lemech cesty Carex hirta. Z člověkem podporovaných druhů zde rostou Impatiens parviflora, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Oxalis fontana a druhy sešlapávaných půd (Plantago major, Poa annua). Také zde dělají pokryv ostružiníky Rubus fruticosus agg.


lípa srdčitá

lípa srdčitá

lípa velkolistá

lípa velkolistá

bříza bradavičnatá

bříza bradavičnatá

Poloha

N 49° 59,186'

E 14° 32,472'

386,8 m