Soutok Botiče a Zdiměřického potoka | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Soutok Botiče a Zdiměřického potoka

Mobilní verze

Soutok Botiče a Zdiměřického potoka

Na konci údolíčka Zdiměřického potoka je malý rybníček, kde je častá skřípina (Scirpus sylvaticus), ostřice třeslicovitá (Carex brizoides) a devětsil lékařský (Petasites hybridus). Zplaňuje zde masově kolotočník ozdobný (Telekia speciosa. Dále zde rostou ozrazil potoční (Veronica beccabunga),  papratka samičí (Athyrium filix-femina), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), vrbovka žláznatá (Epilobium ciliatum), vrbovka růžová (E. roseum), na hladině okřehek hrbatý (Lemna gibba) a okřehek menší (L. minor). V okolních lesích pak potkáme třtinu rákosovitou (Calamagrostis arundinacea), biku bělavou (Luzula luzuloides), Galeobdolon luteum, Viola riviniana, Oxalis acetosella, Senecio ovatus, ostružiníky, Dryopteris carthusiana, Melica nutans a zplaňuje Digitalis purpurea, Amelanchier sp., Mahonia aquifolium, Cotoneaster sp.

 

Poloha

 

N 49° 59,220'
E 14° 32,875'

352,9 m