Okolí bodu 37 | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Okolí bodu 37

Mobilní verze

Nacházíme se v místě, kde by potenciálně měla růst mezická dubohabřina. 

Z diagnostických druhů zde již v lese mnohé nenajdeme, protože vymizely nevhodným hospodařením. Zmiňme jen Oxalis acetosella a Viola riviniana. Na palouku rostou Ajuga reptans, kostřava obrovská (Festuca gigantea), Glechoma hederacea, Geranium pyrenaicum, Myosotis sylvatica, Poa annua, Potentilla erecta, Ranunculus repens, Rumex obtusifolius, Symphytum officinale, Trifolium medium a v lemu též Aegopodium podagraria. Lesní podrost je invadován nepůvodními druhy Claytonia sibirica a Impatiens parviflora. Směrem k zastavení č. 36 na paloucích s Holcus mollis rostou Digitalis purpurea, Lamium album, Telekia speciosa.

Poloha

N 49° 59,442'
E 14° 33,015'

377,1 m