Okolí bodu 34 | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Okolí bodu 34

Mobilní verze

Jako potenciální lesní vegetace jsou zde mapovány mezofilní acidofilní doubravy. 

Poblíž východu u Geofyzikálního ústavu se nachází zruderalizované lesní porosty s Aegopodium podagraria, Carex muricata, jahodníkem obecným (Fragaria vesca), Glechoma hederacea, Geranium robertianum, Chaerophyllum temulum, Impatiens parviflora, Poa nemoralis. Při cestě pak jsou Lapsana communis, kostřava obrovská (Festuca gigantea) a Telekia speciosa. Nedaleko se nacházejí také dva rybníčky. Ten blíž cestě je obrostlý Glyceria fluitans a na hladině je Lemna minor a roste v něm vysazený ďáblík bahenní (Calla palustris). Vtroušeny jsou Galium palustre, Rumex obtusifolius, Ranunculus repens. Dominanty tvoří Carex acuta, Deschampsia cespitosa a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Zezadu se šíří tavolník. Kolem rybníčku na druhé straně cesty nalezneme pak ještě Carex ovalis, C. pallescens, Juncus effusus, Lysimachia vulgaris, Poa trivialis a kolem Holcus mollis, Carex remota, Viola riviniana, Festuca rubra a Dactylis glomerata. Zdejší okolí je bohaté na ostružiníky, z nichž zde rostou Rubus fabrimontanus, R. schleicheri, R. idaues, R. koehleri, R. franconicus. Hojně zde zmlazuje buk a habr a zplaňuje zde Robinia pseudacacia a Mahonia aquifolium

 

 

ďáblík bahenné (Calla palustris)

ďáblík bahenní (Calla palustris)