Okolí bodu 32 | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Okolí bodu 32

Mobilní verze

Jako potenciální lesní vegetace jsou zde mapovány mezofilní acidofilní doubravy.

Poblíž tohoto stanoviště rostou některé zajímavější vlhkomilnější luční druhy, s kterými se můžeme seznámit na nedalekých loukách. Jsou to Alchemilla xanthochlora, Filipendula ulmaria, Ranunculus repens, Myosotis palustris, Galium palustre, Cirsium oleraceum, Carex pallescens. Jsou tu ale běžnější luční druhy jako Hypericum maculatum i H. perforatum, Rumex acetosa, Vicia sepium, Stellaria graminea, Alchemilla micans, Ranunculus acris, Prunella vulgaris. Z lesa sem pronikají  papratka samičí (Athyrium filix-femina), Stellaria holostea, Hieracium murorum, Oxalis acetosella, Geranium robertianum, Stachys sylvatica. Z obecných druhů zmiňme Aegopodium podagraria, kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), Rumex obtusifolius, Potentilla reptans, Poa trivialis, Ajuga reptans. Z cizorodých prvků pak Rudbeckia laciniata a Telekia speciosa. Jsou tu porosty ostružiníku Rubus schleicheri a Rubus ze série Glandulosi. Na kraji lesa roste Silene alba a Geranium pratenseRumex acetosella.