Okolí bodu 33 | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Okolí bodu 33

Mobilní verze

V okolí zastavení č. 33 jsou jako potenciální lesní vegetace mapovány mezofilní acidofilní doubravy. 

Kolem tohoto stanoviště se nacházejí běžné druhy rostlin jako kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), Poa trivialis, Geranium robertianum, Rumex obtusifolius, Geum urbanum a neofyty Impatiens parviflora a Claytonia sibirica. Místy les zarůstá ostružiníky. Z lesních druhů indikujících mezofilní doubravy jmenujme bika bělavá (Luzula luzuloides), Oxalis acetosella, Avenella flexuosa, Hieracium murorum, H. lachenalii, Holcus mollis. Na světlinách vystupuje Lapsana communis, jahodník obecný (Fragaria vesca), Myosotis sylvatica, Mycelis muralis a z druhů narušovaných stanovišť zde rostou Tussilago farfara a Sisymbrium officinale. Na mechatém palouku roste Festuca ovina, Hypericum perforatum a Potentilla erecta