Botanický průvodce po parku | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Botanický průvodce po parku

Mobilní verze

Zaměstnanci Botanického ústavu Akademie věd pro Vás připravili naučnou stezku, na které se dozvíte, co za plané druhy cévnatých rostlin roste v Průhonickém parku a v jakých rostlinných společenstvech. Provedeme Vás zajímavými druhy přirozeně zde rostoucími (čili původní) nebo těmi, které sem byly zavlečeny, uchytily se zde a samovolně se rozšiřují.

Stezka vede oběma částmi parku včetně vzdálenější obory a sbírkou pěstovaných rostlin na pokusné zahradě v Chotobuzi. Tam jsou představena i některá zajímavější témata jako jsou význam druhově bohatých květnatých luk, představí se rostlinní cizopasníci, plevele nebo lišejníky (lichenizované houby), které díky poloze parku a členité borce mnohých dřevin zde mají mnoho zajímavých nálezů. K většině druhům existují fotografie, na základě nichž je poznáte převážně v kvetoucím stavu.

Floristická statistika

V parku roste v současnosti kolem 1600 pěstovaných dřevin a přes 200 taxonů trvalek. To jsou ale čísla velmi přibližná, protože jen pěnišníků zde máme desítky druhů a počty se každoročně mění podle toho, co přibude nebo zahyne.

Přirozeně zde nachází svůj biotop 547 cévnatých druhů rostlin, z čehož nejvíce (38 %) jich roste převážně na loukách, 32 % z nich upřednostňuje spíše ruderální člověkem ovlivněná stanoviště (narušovaná a živinami obohacovaná místa jako okraje cest, pole a rumiště), asi 27 % najdeme převážně v lese, 14 % převážně podél vodotečí nebo v rybnících (tam často přechodně) a pouze 9 % na skalách nebo zídkách. Z toho je 62 nepůvodních pro oblast Průhonické plošiny. Ta se řadí do oblasti tzv. Mezofytika s mezofytní florou na minerálně chudších podkladech. Chybí zde vysloveně teplomilné a vápnomilné druhy.

Celkem 8 % je zařazeno na Červený seznam ČR do kategorie ohrožených. V minulosti zde bylo uváděno 47 druhů, které se nám již nepodařilo dohledat. 


Přiložené soubory