Skalnaté výchozy nad Alpinem | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Skalnaté výchozy nad Alpinem

Mobilní verze

Původní složení vegetace skalek lze rekonstruovat na základě srovnání podobných biotopů v okolí. Na skalách zde přežívá také mnoho z původní garnitury druhů, v kterých je přímíšen občas pěstovaný nebo zplanělý.

Z travin jmenujme psineček obecný (Agrostis capillaris), ovsík vyvíšený (Arrhenatherum elatius), ostřice klasnatá (Carex contigua), ostřice časná (C. praecox), ostřice jarní (C. caryophyllea), lipnice cibulkatá (Poa bulbosa) – vytvářející živorodá semena klíčící přímo na rostlině. Z brukvovitých zde roste strmobýl lysý (Turritis glabra), a dále zde můžeme najít tři druhy jetelů - jetel pochybný (Trifolium dubium), jetel rolní (T. arvense), a jetel ladní (T. campestre). Pak jsou tu drobné druhy jako písečnice douškolistá (Arenaria serpyllifolia), huseník chlupatý (Arabis hirsuta), rozrazil rolní (Veronica arvensis), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), mochna stříbrná (Potentilla argentea), penízek namodralý (Thlaspi caerulescens) a drobná pampeliška Taraxacum sect. Erythrosperma a běžné luční druhy jako rožec rolní (Cerastium arvense), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), chrastavec rolní (Knautia arvensis), pryskyřník prudký (Ranunculus acris) a v lemech pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), svízel syřišťový (Galium verum), pomněnka lesní (Myosotis sylvatica), vikev ptačí (Vicia cracca), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum). Pronikají sem i lesní druhy jako violka Rivinova (Viola riviniana). Na nejextrémnějších polohách narazíme i na ožanku kalamandru (Teucrium chamaedrys - možná vysazena) a chrpa latnatá (Centaurea rhenana). Vzácně zde narazíme na ohrožený druh silenku ušnici (Silene otites).