Skály v údolí Dobřejovického potoka | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Skály v údolí Dobřejovického potoka

Mobilní verze

Na skalách v údolí Dobřejovického potoka jsou ještě dobře zachované borové doubravy.

Na skalách v údolí Dobřejovského potoka jsou ještě dobře zachované borové doubravy s druhy smolnička obecná (Steris viscaria), rozchodník velký (Sedum maximum), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), bika bělavá (Luzula luzuloides), lipnice hajní (Poa nemoralis), kostřava ovčí (Festuca ovina), jestřábník savojský (Hieracium sabaudum), medyněk měkký (Holcus mollis), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria). Nedávno zde byly porosty proklestěny, takže zde hojně roste náprstník červený (Digitalis purpurea), ostřice klasnatá (Carex contigua), hadinec obecný (Echium vulgare) a poměrně vzácný druh pomněnka řídkokvětá (Myosotis sparsiflora), z pasekových druhů starček lesní (Senecio sylvaticus),  pomněnka lesní (Myosotis sylvatica), tořice japonská (Torilis japonica), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum) a začíná zde nalétávat svída krvavá (Cornus sanguinea). Roztroušeně zde roste mochna stříbrná (Potentilla argentea).