Naučná stezka

Botanický průvodce po parku

Zaměstnanci Botanického ústavu Akademie věd pro Vás připravili naučnou stezku, na které se dozvíte, co za plané druhy cévnatých rostlin roste v Průhonickém parku a v jakých rostlinných společenstvech. Provedeme Vás zajímavými druhy přirozeně zde rostoucími (čili původní) nebo těmi,…
20570 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 3.9.2014
Botanický průvodce po parku

Mapa luční vegetace

Louky ve zdejším parku lze považovat za vývojová stadia lesních společenstev. Pokud by se pravidelně nekosily, postupně by zarostly lesem.
17697 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Pavel Sekerka | 2.9.2014
Mapa luční vegetace

Mapa potenciální přirozené vegetace

Potenciální přirozená vegetace je tvořena trvalými rostlinnými společenstvy, která by se vyvinula za současných stanovištních podmínek za předpokladu, kdyby zde nezasahoval člověk.
19770 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Pavel Sekerka | 2.9.2014
Mapa potenciální přirozené vegetace

Skály v údolí Dobřejovického potoka

Na skalách v údolí Dobřejovického potoka jsou ještě dobře zachované borové doubravy.
14240 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 13.8.2014
Skály v údolí Dobřejovického potoka

Skalnaté výchozy nad Alpinem

Původní složení vegetace skalek lze rekonstruovat na základě srovnání podobných biotopů v okolí. Na skalách zde přežívá také mnoho z původní garnitury druhů, v kterých je přímíšen občas pěstovaný nebo zplanělý.
16573 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 30.7.2014
Skalnaté výchozy nad Alpinem

Soutok Botiče a Zdiměřického potoka

Soutok Botiče a Zdiměřického potoka
16854 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Soutok Botiče a Zdiměřického potoka

Lužní lesy u rybníka Bořín

Litorální porosty Bořína nejsou tak rozsáhlé jako u Labešky, ale i tak je tam několik pozoruhodných rostlin. Do jisté míry můžeme mluvit o fragmentu lužních lesů.
16810 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Lužní lesy u rybníka Bořín

Dubohabřiny pod Bořínem

Od zastavení č. 26 u rybníka Bořín pomalu vystoupáme Habrovou strání vzhůru a z vegetace potočních olšin přejdeme přes mezické dubohabřiny až do acidofilních doubrav. 
16508 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Dubohabřiny pod Bořínem

Habrová stráň

V okolí zastavení č. 24 jsme v místě, pro které se vžil název Habrová stráň.
17367 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Habrová stráň

Lesní rybníček s pramenem

Ve svahu pod cestou byl uměle přehrazen rybníček, který je obrostlý lesem, a proto v něm nerostou žádné druhy rostlin. Velmi pěkné prameniště je ale vyvinuto pod ním. 
17192 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Lesní rybníček s pramenem

(zobrazeny záznamy 1 - 10 z celkového počtu 229)