Naučná stezka

Vyhlídka na Labešku

Krásnou ukázku acidofilních doubrav i s výhledem na litorál rybníka Labešky nám naskýtá toto místo. 
15808 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Vyhlídka na Labešku

Hráz rybníka Labeška a skalní společenstva

V okolí stanoviště č. 22 stojíme na hrázi rybníka Labeška. Průrva pod Labeškou je typickou ukázkou svahových lesů s vyvinutými společenstvy skal. 
16577 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Hráz rybníka Labeška a skalní společenstva

Nivní louky Botiče

Průhonickým parkem protéká potok Botič, který zde pravidelně zaplavuje i okolní pcháčové a psárkové louky, které jsou zde nejčastějším typem.
16600 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Nivní louky Botiče

Nivní louky Dobřejovického potoka

Na Dobřejovickém i Zdiměřickém potoce, které se vlévají do Botiče, jsou ještě zachovány přirozené erozně-akumulační procesy vyvolané kolísáním průtoku vody. Koryto potoka se utvořilo v závislosti na morfologii terénu a tvrdosti podloží. 
14433 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Nivní louky Dobřejovického potoka

Doubravy s náhradními travnatými porosty

Poblíž zastavení č. 12 se nachází mozaika acidofilních a mezických dubohabřin s náhradními porosty kyselomilných nízkých trávníků. 
16191 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Doubravy s náhradními travnatými porosty

Lesy pod Glorietem

Pod Glorietem jsou vyvinuty lesy s převážně nepřirozenou druhovou skladbou v podrostu např. s výsadbou pěnišníků. 
16581 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Lesy pod Glorietem

Ruderální společenstva parku

V blízkosti lidských obydlí se vytvořila člověkem ovlivněná ruderální rostlinná společenstva. V nich rostou ruderální a místně nepůvodní druhy rostlin. Ty obzvláště agresivní se nazývají invazními.
16590 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Ruderální společenstva parku

Sádecký a Podzámecký rybník

Podzámecký rybník je asi nejznámější rybník z rybniční soustavy v celém parku, protože se fotí často s dominantou zámku. V jeho stínu se krčí menší rybníček Sádkový. 
17402 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Sádecký a Podzámecký rybník

Společenstva zdí parku

V okolí zámku se na zídkách a skálách uchycuje celkem 8 % z celkové flóry průhonického parku. Část y nich byla vysazena a část se sem našířila z okolí.
17500 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Společenstva zdí parku

Doubravy na skalní ostrožně

V okolí Glorietu můžeme obdivovat vliv expozice světových stran na lesní vegetaci. Na severních svazích vyhlídky je zachován fragment poměrně vzácného lesního společenstva kyselých bikových doubrav, které byly jinde převedeny na kultury hospodářských dřevin. Na jižních svazích naopak se vyskytuje…
24242 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 7.6.2014
Doubravy na skalní ostrožně

(zobrazeny záznamy 11 - 20 z celkového počtu 229)