Naučná stezka | iBotky.cz

Naučná stezka

Hájová květena dubohabřin

Druhově bohaté nížinné lesy jsou dnes již vzácné. Byly vytěženy nebo naopak zbytky rezervací oploceny a opuštěny způsoby obhospodařování, které je prosvětlovaly a umožňovaly řadě rostlin přežívat pod tmavými korunami stromů. Dnes můžeme pozorovat tyto světlomilné druhy ve stinných dubohabřinách…
14249 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 7.6.2014
Hájová květena dubohabřin

Suché ovsíkové louky

Na vyvýšených místech nebo na výslunných odlesněných svažitých průhonech parku naleznete sušší druhově bohatší ovsíkové louky.
15972 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 7.6.2014
Suché ovsíkové louky

Vyhlídka na Bořín se skalními společenstvy

Před námi se otvírá pohled na rybník Bořín, k němuž spadají na JZ orientované strmé svahy se skalními rostlinnými společenstvy. 
15024 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Lubomír Pokorný | 16.8.2013
Vyhlídka na Bořín se skalními společenstvy

Vodní vegetace rybníka Labeška

Rybník Labeška patří ke třem nějvětším vodním plochám v parku a je lemován také bujnou pobřežní vegetací.
14796 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Lubomír Pokorný | 16.8.2013
Vodní vegetace rybníka Labeška

Vlhké louky pod Podzámeckým rybníkem

Nejzachovalejší vlhké až mokré pcháčové louky z celého parku nalezneme právě zde. Na dálku je rozpoznáme podle zelenkavých hlávek pcháče zelinného (Cirsium oleraceum), výrazných růžových květů kohoutku lučního (Lychnis flos-cuculi), žlutě vybarvených květů pryskyřníku prudkého (Ranunculus acris) a hrachoru lučního…
15792 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Lubomír Pokorný | 16.8.2013
Vlhké louky pod Podzámeckým rybníkem

Okolí bodu 37

Nacházíme se v místě, kde by potenciálně měla růst mezická dubohabřina. 
14725 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 37

Okolí bodu 36

Pod smrkovými větvemi se vyvinuly luční porosty blízké svým složením mezofilním horským a podhorským smilkovým trávníkům. 
14042 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 36

Okolí bodu 35

V okolí zastavení č. 35 jsou jako potenciální lesní vegetace mapovány mezofilní acidofilní doubravy. 
14023 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 35

Okolí bodu 34

Jako potenciální lesní vegetace jsou zde mapovány mezofilní acidofilní doubravy. 
13719 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 34

Okolí bodu 33

V okolí zastavení č. 33 jsou jako potenciální lesní vegetace mapovány mezofilní acidofilní doubravy. 
14060 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 33

(zobrazeny záznamy 21 - 30 z celkového počtu 229)