Nejnavštěvovanější zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Nejnavštěvovanější zastavení

Botanický průvodce po parku

Zaměstnanci Botanického ústavu Akademie věd pro Vás připravili naučnou stezku, na které se dozvíte, co za plané druhy cévnatých rostlin roste v Průhonickém parku a v jakých rostlinných společenstvech. Provedeme Vás zajímavými druhy přirozeně zde rostoucími (čili původní) nebo těmi,…
10453 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 3.9.2014
Botanický průvodce po parku

Doubravy na skalní ostrožně

V okolí Glorietu můžeme obdivovat vliv expozice světových stran na lesní vegetaci. Na severních svazích vyhlídky je zachován fragment poměrně vzácného lesního společenstva kyselých bikových doubrav, které byly jinde převedeny na kultury hospodářských dřevin. Na jižních svazích naopak se vyskytuje…
10104 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 7.6.2014
Doubravy na skalní ostrožně

Parazité a poloparazité rostlin

Jako parazité rostlin jsou obecně známy houby, bakterie i viry. Ale i v rámci rostlinné říše se nezávisle na sobě vyvinula skupina rostlin, která je částečně či úplně závislá na jiných rostlinách, od kterých získává potřebné látky pro svůj růst…
9934 Zobrazení celý článek »
Průhonická botanická zahrada | Petr Petřík | 27.3.2014
Parazité a poloparazité rostlin

Mapa potenciální přirozené vegetace

Potenciální přirozená vegetace je tvořena trvalými rostlinnými společenstvy, která by se vyvinula za současných stanovištních podmínek za předpokladu, kdyby zde nezasahoval člověk.
9113 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Pavel Sekerka | 2.9.2014
Mapa potenciální přirozené vegetace

Mapa luční vegetace

Louky ve zdejším parku lze považovat za vývojová stadia lesních společenstev. Pokud by se pravidelně nekosily, postupně by zarostly lesem.
8141 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Pavel Sekerka | 2.9.2014
Mapa luční vegetace

Sádecký a Podzámecký rybník

Podzámecký rybník je asi nejznámější rybník z rybniční soustavy v celém parku, protože se fotí často s dominantou zámku. V jeho stínu se krčí menší rybníček Sádkový. 
7948 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Sádecký a Podzámecký rybník

Lesy pod Glorietem

Pod Glorietem jsou vyvinuty lesy s převážně nepřirozenou druhovou skladbou v podrostu např. s výsadbou pěnišníků. 
7769 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Lesy pod Glorietem

Vlhké louky pod Podzámeckým rybníkem

Nejzachovalejší vlhké až mokré pcháčové louky z celého parku nalezneme právě zde. Na dálku je rozpoznáme podle zelenkavých hlávek pcháče zelinného (Cirsium oleraceum), výrazných růžových květů kohoutku lučního (Lychnis flos-cuculi), žlutě vybarvených květů pryskyřníku prudkého (Ranunculus acris) a hrachoru lučního…
7736 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Lubomír Pokorný | 16.8.2013
Vlhké louky pod Podzámeckým rybníkem

Nivní louky Botiče

Průhonickým parkem protéká potok Botič, který zde pravidelně zaplavuje i okolní pcháčové a psárkové louky, které jsou zde nejčastějším typem.
7691 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Nivní louky Botiče

Suché ovsíkové louky

Na vyvýšených místech nebo na výslunných odlesněných svažitých průhonech parku naleznete sušší druhově bohatší ovsíkové louky.
7572 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 7.6.2014
Suché ovsíkové louky

Skalnaté výchozy nad Alpinem

Původní složení vegetace skalek lze rekonstruovat na základě srovnání podobných biotopů v okolí. Na skalách zde přežívá také mnoho z původní garnitury druhů, v kterých je přímíšen občas pěstovaný nebo zplanělý.
7527 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 30.7.2014
Skalnaté výchozy nad Alpinem

Společenstva zdí parku

V okolí zámku se na zídkách a skálách uchycuje celkem 8 % z celkové flóry průhonického parku. Část y nich byla vysazena a část se sem našířila z okolí.
7498 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Společenstva zdí parku

Doubravy s náhradními travnatými porosty

Poblíž zastavení č. 12 se nachází mozaika acidofilních a mezických dubohabřin s náhradními porosty kyselomilných nízkých trávníků. 
7463 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Doubravy s náhradními travnatými porosty

Ruderální společenstva parku

V blízkosti lidských obydlí se vytvořila člověkem ovlivněná ruderální rostlinná společenstva. V nich rostou ruderální a místně nepůvodní druhy rostlin. Ty obzvláště agresivní se nazývají invazními.
7407 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Ruderální společenstva parku

Okolí bodu 5

Okolí bodu 5 roste hojně batolka (Claytonia sibirica). Na hlinitých svazích jsou vidět následky eroze s obnaženými kořeny smrku.
7230 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 5.6.2013
Okolí bodu 5

Lesní rybníček s pramenem

Ve svahu pod cestou byl uměle přehrazen rybníček, který je obrostlý lesem, a proto v něm nerostou žádné druhy rostlin. Velmi pěkné prameniště je ale vyvinuto pod ním. 
7112 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Lesní rybníček s pramenem

Lužní lesy u rybníka Bořín

Litorální porosty Bořína nejsou tak rozsáhlé jako u Labešky, ale i tak je tam několik pozoruhodných rostlin. Do jisté míry můžeme mluvit o fragmentu lužních lesů.
7041 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Lužní lesy u rybníka Bořín

Habrová stráň

V okolí zastavení č. 24 jsme v místě, pro které se vžil název Habrová stráň.
6981 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Habrová stráň

Dubohabřiny pod Bořínem

Od zastavení č. 26 u rybníka Bořín pomalu vystoupáme Habrovou strání vzhůru a z vegetace potočních olšin přejdeme přes mezické dubohabřiny až do acidofilních doubrav. 
6942 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Dubohabřiny pod Bořínem

Okolí bodu 30

V okolí zastavení č. 30 rekonstruujeme acidofilní doubravy s lipami a břízou, a tak se zde setkáme s acidofilní květenou. 
6910 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 30

(zobrazeny záznamy 1 - 289 z celkového počtu 289)