Nejnavštěvovanější zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Nejnavštěvovanější zastavení

Botanický průvodce po parku

Zaměstnanci Botanického ústavu Akademie věd pro Vás připravili naučnou stezku, na které se dozvíte, co za plané druhy cévnatých rostlin roste v Průhonickém parku a v jakých rostlinných společenstvech. Provedeme Vás zajímavými druhy přirozeně zde rostoucími (čili původní) nebo těmi,…
8781 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 3.9.2014
Botanický průvodce po parku

Doubravy na skalní ostrožně

V okolí Glorietu můžeme obdivovat vliv expozice světových stran na lesní vegetaci. Na severních svazích vyhlídky je zachován fragment poměrně vzácného lesního společenstva kyselých bikových doubrav, které byly jinde převedeny na kultury hospodářských dřevin. Na jižních svazích naopak se vyskytuje…
8310 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 7.6.2014
Doubravy na skalní ostrožně

Parazité a poloparazité rostlin

Jako parazité rostlin jsou obecně známy houby, bakterie i viry. Ale i v rámci rostlinné říše se nezávisle na sobě vyvinula skupina rostlin, která je částečně či úplně závislá na jiných rostlinách, od kterých získává potřebné látky pro svůj růst…
7620 Zobrazení celý článek »
Botanická zahrada | Petr Petřík | 27.3.2014
Parazité a poloparazité rostlin

Mapa potenciální přirozené vegetace

Potenciální přirozená vegetace je tvořena trvalými rostlinnými společenstvy, která by se vyvinula za současných stanovištních podmínek za předpokladu, kdyby zde nezasahoval člověk.
7354 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Pavel Sekerka | 2.9.2014
Mapa potenciální přirozené vegetace

Mapa luční vegetace

Louky ve zdejším parku lze považovat za vývojová stadia lesních společenstev. Pokud by se pravidelně nekosily, postupně by zarostly lesem.
6686 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Pavel Sekerka | 2.9.2014
Mapa luční vegetace

Sádecký a Podzámecký rybník

Podzámecký rybník je asi nejznámější rybník z rybniční soustavy v celém parku, protože se fotí často s dominantou zámku. V jeho stínu se krčí menší rybníček Sádkový. 
6607 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Sádecký a Podzámecký rybník

Lesy pod Glorietem

Pod Glorietem jsou vyvinuty lesy s převážně nepřirozenou druhovou skladbou v podrostu např. s výsadbou pěnišníků. 
6395 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Lesy pod Glorietem

Vlhké louky pod Podzámeckým rybníkem

Nejzachovalejší vlhké až mokré pcháčové louky z celého parku nalezneme právě zde. Na dálku je rozpoznáme podle zelenkavých hlávek pcháče zelinného (Cirsium oleraceum), výrazných růžových květů kohoutku lučního (Lychnis flos-cuculi), žlutě vybarvených květů pryskyřníku prudkého (Ranunculus acris) a hrachoru lučního…
6316 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Lubomír Pokorný | 16.8.2013
Vlhké louky pod Podzámeckým rybníkem

Nivní louky Botiče

Průhonickým parkem protéká potok Botič, který zde pravidelně zaplavuje i okolní pcháčové a psárkové louky, které jsou zde nejčastějším typem.
6250 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Nivní louky Botiče

Skalnaté výchozy nad Alpinem

Původní složení vegetace skalek lze rekonstruovat na základě srovnání podobných biotopů v okolí. Na skalách zde přežívá také mnoho z původní garnitury druhů, v kterých je přímíšen občas pěstovaný nebo zplanělý.
6178 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 30.7.2014
Skalnaté výchozy nad Alpinem

Suché ovsíkové louky

Na vyvýšených místech nebo na výslunných odlesněných svažitých průhonech parku naleznete sušší druhově bohatší ovsíkové louky.
6141 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 7.6.2014
Suché ovsíkové louky

Doubravy s náhradními travnatými porosty

Poblíž zastavení č. 12 se nachází mozaika acidofilních a mezických dubohabřin s náhradními porosty kyselomilných nízkých trávníků. 
6134 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Doubravy s náhradními travnatými porosty

Ruderální společenstva parku

V blízkosti lidských obydlí se vytvořila člověkem ovlivněná ruderální rostlinná společenstva. V nich rostou ruderální a místně nepůvodní druhy rostlin. Ty obzvláště agresivní se nazývají invazními.
6025 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Ruderální společenstva parku

Společenstva zdí parku

V okolí zámku se na zídkách a skálách uchycuje celkem 8 % z celkové flóry průhonického parku. Část y nich byla vysazena a část se sem našířila z okolí.
5756 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Společenstva zdí parku

Lesní rybníček s pramenem

Ve svahu pod cestou byl uměle přehrazen rybníček, který je obrostlý lesem, a proto v něm nerostou žádné druhy rostlin. Velmi pěkné prameniště je ale vyvinuto pod ním. 
5654 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Lesní rybníček s pramenem

Habrová stráň

V okolí zastavení č. 24 jsme v místě, pro které se vžil název Habrová stráň.
5647 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Habrová stráň

Dubohabřiny pod Bořínem

Od zastavení č. 26 u rybníka Bořín pomalu vystoupáme Habrovou strání vzhůru a z vegetace potočních olšin přejdeme přes mezické dubohabřiny až do acidofilních doubrav. 
5558 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Dubohabřiny pod Bořínem

Okolí bodu 5

Okolí bodu 5 roste hojně batolka (Claytonia sibirica). Na hlinitých svazích jsou vidět následky eroze s obnaženými kořeny smrku.
5452 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 5.6.2013
Okolí bodu 5

Lužní lesy u rybníka Bořín

Litorální porosty Bořína nejsou tak rozsáhlé jako u Labešky, ale i tak je tam několik pozoruhodných rostlin. Do jisté míry můžeme mluvit o fragmentu lužních lesů.
5426 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Lužní lesy u rybníka Bořín

Vodní vegetace rybníka Labeška

Rybník Labeška patří ke třem nějvětším vodním plochám v parku a je lemován také bujnou pobřežní vegetací.
5420 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Lubomír Pokorný | 16.8.2013
Vodní vegetace rybníka Labeška

(zobrazeny záznamy 1 - 289 z celkového počtu 289)