Nejnavštěvovanější zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Nejnavštěvovanější zastavení

Okolí bodu 30

V okolí zastavení č. 30 rekonstruujeme acidofilní doubravy s lipami a břízou, a tak se zde setkáme s acidofilní květenou. 
5476 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 30

Okolí bodu 23

V okolí bodu 23 se nacházíme na místě mezických dubohabřin na bohatších hnědých lesních půdách.. 
5297 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 23

Hráz rybníka Labeška a skalní společenstva

V okolí stanoviště č. 22 stojíme na hrázi rybníka Labeška. Průrva pod Labeškou je typickou ukázkou svahových lesů s vyvinutými společenstvy skal. 
5281 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Hráz rybníka Labeška a skalní společenstva

Okolí bodu 9

Toto zastavení je skryto v záplavě pěnišníků s nadrostem dubů. Z několika planých druhů rostlin můžeme usuzovat na potenciální výskyt mezických dubohabřin.
5187 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 9

Soutok Botiče a Zdiměřického potoka

Soutok Botiče a Zdiměřického potoka
5182 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Soutok Botiče a Zdiměřického potoka

Okolí bodu 10

V okolí bodu 10 se na místě potenciálních dubohabřin se zachovalo jen velmi málo diagnostických druhů. 
5137 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 10

Vyhlídka na Bořín se skalními společenstvy

Před námi se otvírá pohled na rybník Bořín, k němuž spadají na JZ orientované strmé svahy se skalními rostlinnými společenstvy. 
5096 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Lubomír Pokorný | 16.8.2013
Vyhlídka na Bořín se skalními společenstvy

Vyhlídka na Labešku

Krásnou ukázku acidofilních doubrav i s výhledem na litorál rybníka Labešky nám naskýtá toto místo. 
5069 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Vyhlídka na Labešku

Hájová květena dubohabřin

Druhově bohaté nížinné lesy jsou dnes již vzácné. Byly vytěženy nebo naopak zbytky rezervací oploceny a opuštěny způsoby obhospodařování, které je prosvětlovaly a umožňovaly řadě rostlin přežívat pod tmavými korunami stromů. Dnes můžeme pozorovat tyto světlomilné druhy ve stinných dubohabřinách…
5016 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 7.6.2014
Hájová květena dubohabřin

Okolí bodu 13

Nacházíme se v místech výskytu potenciálních mezických dubohabřin. 
4953 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 13

Okolí bodu 36

Pod smrkovými větvemi se vyvinuly luční porosty blízké svým složením mezofilním horským a podhorským smilkovým trávníkům. 
4923 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 36

Okolí bodu 37

Nacházíme se v místě, kde by potenciálně měla růst mezická dubohabřina. 
4899 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 37

Okolí bodu 6

Vzhledem k blízkosti vodních ploch, je zastavení č. 6 je věnováno vodním tokům a rybníkům v parku. 
4891 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 6.6.2013
Okolí bodu 6

Průhonická botanická zahrada na Chotobuzi

Botanická zahrada se nachází na západním okraji Průhonického parku. Vstup do zahrady parkem.  
4878 Zobrazení celý článek »
Botanická zahrada | Pavel Sekerka | 3.9.2013
Průhonická botanická zahrada na Chotobuzi

Okolí bodu 34

Jako potenciální lesní vegetace jsou zde mapovány mezofilní acidofilní doubravy. 
4797 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 34

Okolí bodu 35

V okolí zastavení č. 35 jsou jako potenciální lesní vegetace mapovány mezofilní acidofilní doubravy. 
4725 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 35

Okolí bodu 11

Před vstupem do pokusné zahrady na Chotobuzi nalezneme druhy snášející sešlap jako Poa annua, Lolium perenne, Trifolium repens a Plantago major a Matricaria discoidea.
4686 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 11

Okolí bodu 33

V okolí zastavení č. 33 jsou jako potenciální lesní vegetace mapovány mezofilní acidofilní doubravy. 
4621 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 33

Okolí bodu 29

Nacházíme se na místě potenciálních mezických acidofilních doubrav. To znamená, že lesní podrost je chudší a převažují druhy jako Hieracium lachenalii, ostřice kulkonocná (Carex pilulifera), Avenella flexuosa. 
4594 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 29

Okolí bodu 31

V okolí tohoto zastavení jsou rekonstruovány mezické acidofilní dubohabřiny.
4542 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 18.6.2013
Okolí bodu 31

(zobrazeny záznamy 21 - 289 z celkového počtu 289)