Nejnavštěvovanější zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Nejnavštěvovanější zastavení

Dubohabřiny pod Bořínem

Od zastavení č. 26 u rybníka Bořín pomalu vystoupáme Habrovou strání vzhůru a z vegetace potočních olšin přejdeme přes mezické dubohabřiny až do acidofilních doubrav. 
11471 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Dubohabřiny pod Bořínem

Okolí bodu 23

V okolí bodu 23 se nacházíme na místě mezických dubohabřin na bohatších hnědých lesních půdách.. 
11285 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 23

Okolí bodu 10

V okolí bodu 10 se na místě potenciálních dubohabřin se zachovalo jen velmi málo diagnostických druhů. 
11218 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 10

Vodní vegetace rybníka Labeška

Rybník Labeška patří ke třem nějvětším vodním plochám v parku a je lemován také bujnou pobřežní vegetací.
11185 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Lubomír Pokorný | 16.8.2013
Vodní vegetace rybníka Labeška

Hráz rybníka Labeška a skalní společenstva

V okolí stanoviště č. 22 stojíme na hrázi rybníka Labeška. Průrva pod Labeškou je typickou ukázkou svahových lesů s vyvinutými společenstvy skal. 
11156 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Hráz rybníka Labeška a skalní společenstva

Vyhlídka na Labešku

Krásnou ukázku acidofilních doubrav i s výhledem na litorál rybníka Labešky nám naskýtá toto místo. 
10958 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Vyhlídka na Labešku

Okolí bodu 9

Toto zastavení je skryto v záplavě pěnišníků s nadrostem dubů. Z několika planých druhů rostlin můžeme usuzovat na potenciální výskyt mezických dubohabřin.
10898 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 9

Vyhlídka na Bořín se skalními společenstvy

Před námi se otvírá pohled na rybník Bořín, k němuž spadají na JZ orientované strmé svahy se skalními rostlinnými společenstvy. 
10841 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Lubomír Pokorný | 16.8.2013
Vyhlídka na Bořín se skalními společenstvy

Okolí bodu 37

Nacházíme se v místě, kde by potenciálně měla růst mezická dubohabřina. 
10696 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 37

Hájová květena dubohabřin

Druhově bohaté nížinné lesy jsou dnes již vzácné. Byly vytěženy nebo naopak zbytky rezervací oploceny a opuštěny způsoby obhospodařování, které je prosvětlovaly a umožňovaly řadě rostlin přežívat pod tmavými korunami stromů. Dnes můžeme pozorovat tyto světlomilné druhy ve stinných dubohabřinách…
10656 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 7.6.2014
Hájová květena dubohabřin

Okolí bodu 6

Vzhledem k blízkosti vodních ploch, je zastavení č. 6 je věnováno vodním tokům a rybníkům v parku. 
10640 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 6.6.2013
Okolí bodu 6

Okolí bodu 36

Pod smrkovými větvemi se vyvinuly luční porosty blízké svým složením mezofilním horským a podhorským smilkovým trávníkům. 
10486 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 36

Vyhlídka u bodu 20

V blízkosti zastavení č. 20 máme možnost obdivovat zbytek mezické dubohabřiny s hájovými druhy a také vyhlídku na průhonické louky.
10397 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Vyhlídka u bodu 20

Okolí bodu 13

Nacházíme se v místech výskytu potenciálních mezických dubohabřin. 
10357 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 13

Okolí bodu 35

V okolí zastavení č. 35 jsou jako potenciální lesní vegetace mapovány mezofilní acidofilní doubravy. 
10317 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 35

Okolí bodu 34

Jako potenciální lesní vegetace jsou zde mapovány mezofilní acidofilní doubravy. 
10294 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 34

Okolí bodu 32

Jako potenciální lesní vegetace jsou zde mapovány mezofilní acidofilní doubravy.
10257 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 32

Okolí bodu 11

Před vstupem do pokusné zahrady na Chotobuzi nalezneme druhy snášející sešlap jako Poa annua, Lolium perenne, Trifolium repens a Plantago major a Matricaria discoidea.
10234 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 11

Okolí bodu 29

Nacházíme se na místě potenciálních mezických acidofilních doubrav. To znamená, že lesní podrost je chudší a převažují druhy jako Hieracium lachenalii, ostřice kulkonocná (Carex pilulifera), Avenella flexuosa. 
10182 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 29

Okolí bodu 33

V okolí zastavení č. 33 jsou jako potenciální lesní vegetace mapovány mezofilní acidofilní doubravy. 
10152 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 33

(zobrazeny záznamy 21 - 289 z celkového počtu 289)