Nejnavštěvovanější zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Nejnavštěvovanější zastavení

Vyhlídka u bodu 20

V blízkosti zastavení č. 20 máme možnost obdivovat zbytek mezické dubohabřiny s hájovými druhy a také vyhlídku na průhonické louky.
5557 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Vyhlídka u bodu 20

Okolí bodu 32

Jako potenciální lesní vegetace jsou zde mapovány mezofilní acidofilní doubravy.
5524 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 32

Skály v údolí Dobřejovického potoka

Na skalách v údolí Dobřejovického potoka jsou ještě dobře zachované borové doubravy.
5396 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 13.8.2014
Skály v údolí Dobřejovického potoka

Okolí bodu 16

Nacházíme se v nivě Botiče se sekanými a zaplavovanými loukami. V létě zde vyniknou porosty kakostů Geranium palustre a G. pratense, růžové květy Trifolium pratense, žluté květy pryskyřníků (Ranunculus acris, R. repens), hrachoru (Lathyrus pratensis) a škardy (Crepis biennis). 
5350 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 16

Okolí bodu 21

Protože se nacházíme na stanovišti mezofilních acidofilních doubrav, je zde druhová bohatost cévnatých rostlin nižší. 
5186 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 21

Nivní louky Dobřejovického potoka

Na Dobřejovickém i Zdiměřickém potoce, které se vlévají do Botiče, jsou ještě zachovány přirozené erozně-akumulační procesy vyvolané kolísáním průtoku vody. Koryto potoka se utvořilo v závislosti na morfologii terénu a tvrdosti podloží. 
5144 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Nivní louky Dobřejovického potoka

oddělení 154

oddělení 154
5141 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 154

Okolí bodu 18

Nahlédnutím do blízkého lesa a na svahy můžeme poznat několik druhů podrostu tzv. hájové květeny nížinných lesů. 
5127 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 18

oddělení 155

oddělení 155
5108 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 155

Okolí bodu 17

Stanovištně i složením vegetace odpovídá toto místo mezickým dubohabřinám. 
5075 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 17

oddělení 90

oddělení 90
5000 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 18.2.2012
oddělení 90

oddělení 172

oddělení 172
4959 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 172

oddělení 2

Oddělení 2 - zámecká nádvoří    
4951 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 20.11.2011
oddělení 2

oddělení 91

oddělení 91
4951 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 18.2.2012
oddělení 91

oddělení 153

oddělení 153
4948 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 153

oddělení 164

oddělení 164
4942 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 164

oddělení 41

oddělení 41
4933 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 18.2.2012
oddělení 41

oddělení 174

oddělení 174
4932 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 174

oddělení 148

oddělení 148
4890 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 148

oddělení 139

oddělení 139
4888 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 139

(zobrazeny záznamy 41 - 289 z celkového počtu 289)