Nejnavštěvovanější zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Nejnavštěvovanější zastavení

Okolí bodu 32

Jako potenciální lesní vegetace jsou zde mapovány mezofilní acidofilní doubravy.
3636 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 32

Vyhlídka u bodu 20

V blízkosti zastavení č. 20 máme možnost obdivovat zbytek mezické dubohabřiny s hájovými druhy a také vyhlídku na průhonické louky.
3629 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Vyhlídka u bodu 20

Okolí bodu 16

Nacházíme se v nivě Botiče se sekanými a zaplavovanými loukami. V létě zde vyniknou porosty kakostů Geranium palustre a G. pratense, růžové květy Trifolium pratense, žluté květy pryskyřníků (Ranunculus acris, R. repens), hrachoru (Lathyrus pratensis) a škardy (Crepis biennis). 
3593 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 16

Skály v údolí Dobřejovického potoka

Na skalách v údolí Dobřejovického potoka jsou ještě dobře zachované borové doubravy.
3582 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 13.8.2014
Skály v údolí Dobřejovického potoka

Nivní louky Dobřejovického potoka

Na Dobřejovickém i Zdiměřickém potoce, které se vlévají do Botiče, jsou ještě zachovány přirozené erozně-akumulační procesy vyvolané kolísáním průtoku vody. Koryto potoka se utvořilo v závislosti na morfologii terénu a tvrdosti podloží. 
3387 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Nivní louky Dobřejovického potoka

Okolí bodu 18

Nahlédnutím do blízkého lesa a na svahy můžeme poznat několik druhů podrostu tzv. hájové květeny nížinných lesů. 
3371 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 18

oddělení 2

Oddělení 2 - zámecká nádvoří    
3356 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 20.11.2011
oddělení 2

Okolí bodu 21

Protože se nacházíme na stanovišti mezofilních acidofilních doubrav, je zde druhová bohatost cévnatých rostlin nižší. 
3339 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 21

Okolí bodu 17

Stanovištně i složením vegetace odpovídá toto místo mezickým dubohabřinám. 
3328 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 17

oddělení 155

oddělení 155
3280 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 155

oddělení 154

oddělení 154
3254 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 154

oddělení 41

oddělení 41
3251 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 18.2.2012
oddělení 41

oddělení 174

oddělení 174
3251 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 174

oddělení 66

oddělení 66
3225 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 18.2.2012
oddělení 66

oddělení 90

oddělení 90
3222 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 18.2.2012
oddělení 90

oddělení 172

oddělení 172
3215 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 172

oddělení 91

oddělení 91
3212 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 18.2.2012
oddělení 91

oddělení 59

oddělení 59
3153 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 18.2.2012
oddělení 59

oddělení 40

oddělení 40
3146 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 18.2.2012
oddělení 40

oddělení 146

oddělení 146
3141 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 146

(zobrazeny záznamy 41 - 289 z celkového počtu 289)