Nejnavštěvovanější zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Nejnavštěvovanější zastavení

Okolí bodu 32

Jako potenciální lesní vegetace jsou zde mapovány mezofilní acidofilní doubravy.
3995 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.7.2013
Okolí bodu 32

Vyhlídka u bodu 20

V blízkosti zastavení č. 20 máme možnost obdivovat zbytek mezické dubohabřiny s hájovými druhy a také vyhlídku na průhonické louky.
3966 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Vyhlídka u bodu 20

Skály v údolí Dobřejovického potoka

Na skalách v údolí Dobřejovického potoka jsou ještě dobře zachované borové doubravy.
3945 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 13.8.2014
Skály v údolí Dobřejovického potoka

Okolí bodu 16

Nacházíme se v nivě Botiče se sekanými a zaplavovanými loukami. V létě zde vyniknou porosty kakostů Geranium palustre a G. pratense, růžové květy Trifolium pratense, žluté květy pryskyřníků (Ranunculus acris, R. repens), hrachoru (Lathyrus pratensis) a škardy (Crepis biennis). 
3881 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 16

Nivní louky Dobřejovického potoka

Na Dobřejovickém i Zdiměřickém potoce, které se vlévají do Botiče, jsou ještě zachovány přirozené erozně-akumulační procesy vyvolané kolísáním průtoku vody. Koryto potoka se utvořilo v závislosti na morfologii terénu a tvrdosti podloží. 
3681 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2014
Nivní louky Dobřejovického potoka

Okolí bodu 18

Nahlédnutím do blízkého lesa a na svahy můžeme poznat několik druhů podrostu tzv. hájové květeny nížinných lesů. 
3671 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 18

Okolí bodu 21

Protože se nacházíme na stanovišti mezofilních acidofilních doubrav, je zde druhová bohatost cévnatých rostlin nižší. 
3663 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 21

oddělení 155

oddělení 155
3648 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 155

oddělení 154

oddělení 154
3623 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 154

Okolí bodu 17

Stanovištně i složením vegetace odpovídá toto místo mezickým dubohabřinám. 
3618 Zobrazení celý článek »
Zastavení | Petr Petřík | 17.6.2013
Okolí bodu 17

oddělení 172

oddělení 172
3581 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 172

oddělení 174

oddělení 174
3568 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 174

oddělení 2

Oddělení 2 - zámecká nádvoří    
3547 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 20.11.2011
oddělení 2

oddělení 90

oddělení 90
3523 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 18.2.2012
oddělení 90

oddělení 41

oddělení 41
3518 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 18.2.2012
oddělení 41

oddělení 153

oddělení 153
3518 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 153

oddělení 91

oddělení 91
3496 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 18.2.2012
oddělení 91

oddělení 146

oddělení 146
3484 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 146

oddělení 148

oddělení 148
3477 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 148

oddělení 164

oddělení 164
3476 Zobrazení celý článek »
Evidenční oddělení parku | Pavel Sekerka | 21.2.2012
oddělení 164

(zobrazeny záznamy 41 - 289 z celkového počtu 289)