O projektu

Fotogaleri ibotky.cz vznikla ve snaze zveřejnit a archivovat fotografie sbírek botanické zahrady a Průhonického parku. Později byla rozšířena o možnost publikovat aktuality a články o rostlinách. Cílem bylo též zveřejnit co nejvíce informací jak pro zahradníky a zahrádkáře, tak i pro studenty středních a vysokých škol zaměřených na botaniku a zahradnictví. Na stránkách jsme též umístili anglické překlady informačních tabulí, které bude možné stáhnout do mobilního telefonu pomocí QR kódu umístěného na tabuli v zahradě.

Součástí fotogalerie je též virtuální naučná stezka.

Vznik fotogalerie byl podpořen následujícími projekty:


Obnova sbírek botanických  růží a hrušní a jejich zpřístupnění veřejnosti v BZ Chotobuz

Grat by získán díky Programu na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů.

Cílem projektu je posílení druhové diverzity a ex situ uchování jedinečného genofondu kulturně významných neprodukčních rostlin – růží a botanických druhů hrušní včetně taxonů u nás ve volné přírodě vyhynulých či na různém stupni ohrožení. Zpřístupnění sbírky pro veřejnost. Seznámení laické i odborné veřejnosti s problematikou ex situ  záchovy genofondu a s taxonomií a biologií růží a botanických hrušní. Ukázat variabilitu přírodních druhů jako zdroje variability kulturních okrasných i ovocných odrůd. 
 

 

Botanická zahrada Chotobuz jako významný ekoturistický bod Průhonic

Grant z byl získán díky Revolvingovému fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje - Podpoře rozvoje ekoturistických a geoturistických destinací (10. výzva).  

 Cíle projektu:

  • zpřístupnit nové plochy a sbírky botanické zahrady pro veřejnost
  • upravit prohlídkovou trasu tak, aby byl umožněn výstup a během akcí i vstup z /do ulice Dobřejovická; napojit tak prohlídkovou trasu na cyklostesku Průhonice - Dobřejovice
  • vytvořit z Botanické zahrady významný ekoturistický bod Průhonic
  • doplnit informační systém nově vzniklých expozic
  • vytvořit on-line informační systém botanické zahrady a Průhonického parku, v systému propojit stávající databáze pěstovaných rostlin, fotogalerii a on-line naučnou stezku