Projekty | iBotky.cz

Projekty

Fotogaleri ibotky.cz vznikla ve snaze zveřejnit a archivovat fotografie sbírek botanické zahrady a Průhonického parku. Později byla rozšířena o možnost publikovat aktuality a články o rostlinách. Cílem bylo též zveřejnit co nejvíce informací jak pro zahradníky a zahrádkáře, tak i pro studenty středních a vysokých škol zaměřených na botaniku a zahradnictví. Na stránkách jsme též umístili anglické překlady informačních tabulí, které bude možné stáhnout do mobilního telefonu pomocí QR kódu umístěného na tabuli v zahradě.

Součástí fotogalerie je též virtuální naučná stezka.

Vznik a rozvoj fotogalerie byl podpořen následujícími projekty:


ERASMUS+   

B-ARDENT! as Botanical Gardens as PArt of European Cultural Heritage

neboli BOTANICKÉ ZAHRADY JAKOU SOUČÁST EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Projekt č. 2018-1-CZ01-KA202-048171 

Partnerské organizace: 

Botanický ústav AV ČR v.v.i.

Vilnius University, Litva

Wroclaw University, Polsko

Park der Gärten, Německo

Botanické zahrady (BZ) v Evropě mají podobné historické, kulturní a společenské předpoklady vzniku, ale liší se v tom, jakým způsobem vznikly, kam směřují a jak se vyvíjejí. BZ z různých zemí mají různé klima, půdu, zdroje, údržbu i choroby a škůdce. A přesto pěstují stejné rostliny, nebo mají stejné uspořádání...

BROŽURY jako výstupy projektu lze STÁHNOUT zde

VÝSTAVA K PROJEKTU zde

 

Obnova sbírek botanických  růží a hrušní a jejich zpřístupnění veřejnosti v BZ Chotobuz

Grat by získán díky Programu na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů, který vypisuje Státní fond životního prostředí. 

Botanická zahrada Chotobuz jako významný ekoturistický bod Průhonic

Grant z byl získán díky Revolvingovému fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje - Podpoře rozvoje ekoturistických a geoturistických destinací (10. výzva).  

 

 Cíle projektu:

 

  • zpřístupnit nové plochy a sbírky botanické zahrady pro veřejnost
  • upravit prohlídkovou trasu tak, aby byl umožněn výstup a během akcí i vstup z /do ulice Dobřejovická; napojit tak prohlídkovou trasu na cyklostesku Průhonice - Dobřejovice
  • vytvořit z Botanické zahrady významný ekoturistický bod Průhonic
  • doplnit informační systém nově vzniklých expozic
  • vytvořit on-line informační systém botanické zahrady a Průhonického parku, v systému propojit stávající databáze pěstovaných rostlin, fotogalerii a on-line naučnou stezku

 

Více o projektech řešených Průhonickou botanickou zahradou zjistíte zde